Wethouder duikt in renovatie flats Pijpkruidstraat Krommenie

Foto: Google Street View

Wethouder Songül Mutluer van Wonen gaat de procedure rond de renovatie van een complex met 54 flatwoningen uit de zeventiger jaren in de Pijpkruidstraat in Krommenie komende week aankaarten bij eigenaar Parteon. De SP heeft daar vragen bij, omdat aannemer Biltz die er onder andere isolatiemaatregelen gaat uitvoeren ook de draagkrachtmeting onder de bewoners deed.

Die meting haalde net aan de benodigde ondergrens van 70 procent voorstemmers, maar volgens raadslid Evert Hartog gebeurde dat onder druk en is er met het aantal spijtoptanten geen sprake meer van een meerderheid. Mutluer was niet op de hoogte van de kwestie, maar roept bewoners die zich benadeeld voelen op dit bij de corporatie te melden. Ze is het met de SP eens dat belangen door elkaar heen kunnen gaan lopen als aannemers die een opdracht in de wacht hebben gesleept vervolgens ook zelf het draagvlak gaan meten.

Vijftien euro

De huurverhoging zal na de uitvoeting van de isolatiemaatregelen circa vijftien euro per maand gaan bedragen en dat moet als het goed is worden gecompenseerd door een verlaagde energierekening. Het uitgangspunt van zowel de woningcorporaties als de gemeente is dat woningen verduurzaamd worden en toch betaalbetaalbaar blijven, aldus de wethouder. Parteon wil de muren en het dak van de woningen isoleren en nieuwe ramen plaatsen. Ook de bergingen en garages worden geïsoleerd. De bewonerscommissie inventariseerde de meningen daarover ook en daaruit bleek volgens Hartog dat ‘lang niet’ 70 procent van de bewoners achter de plannen staat.

 

Reacties