Conflict over kwaliteit bomen Saendelft West wordt juridisch gevecht

Foto: Google Street View

De gemeente stapt naar de rechter in een conflict met opdrachtnemer CV GEM Saendelft over de kwaliteit van de 1944 op gemeentegrond aangeplante bomen in Saendelft West. Die hebben bijna allemaal groeiproblemen en volgens de gemeente zijn deze te wijten aan fouten in het ontwerp en bij het planten van de bomen. De GEM verwerpt die claim.

Het verzoek aan de rechter zal zijn om een voorlopig deskundigenbericht uit te brengen. In een eerdere fase van het geschil hebben zowel de GEM als Zaanstad een eigen deskundige ingeschakeld, maar dit heeft niet geleid tot een oplossing. ‘In een dergelijke situatie waarbij de partijen – gesteund door een ingeschakelde deskundige – toch tegenover elkaar blijven staan, is de keuze van de rechter vaak het aanstellen van een derde deskundige. Door zo’n verzoek nu zelf rechtstreeks aan de rechter te doen, wordt vertraging in de procedure voorkomen.’ schrijft het college aan de gemeenteraad.

Vervanging

De gemeente onderzocht welke bomen het goed doen, welke niet en wie daarvoor verantwoordelijk is. De bomen die buiten de claim vallen en waarschijnlijk nooit tot volle wasdom zullen komen zullen eind dit jaar of begin 2021 door de gemeente worden vervangen.

Reacties