Iets meer bewegingsvrijheid; wel mondkapjesplicht op komst

Foto: Pixabay / Klaus Hausmann

Het aantal ontactmomenten en reisbewegingen beperkt houden blijft het mantra, evenals het volgen van de basisregels, maar onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken mogen na een sluiting van twee weken weer open en we mogen weer sporten in groepslessen.

Mensen mogen ook per dag weer maximaal drie mensen thuis ontvangen en met maximaal vier in groepsverband buiten zijn. Tegelijkertijd is hrt advies om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Om het aantal keren dat mensen met elkaar in contact komen te beperken, blijven evenementen verboden en wordt de algehele sluiting van de horeca verlengd. Er is een dringend advies om niet-medische mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes, maar organisaties en bedrijven kunnen daar voor de eigen ruimtes ook een verplichting van maken.

Begin december meer duidelijkheid

Het kabinet beluit begin december of de maatregelen kunnen worden aangepast. Dat betekent dat Sinterklaas gevierd kan worden, maar wel met inachtneming van anderhalve meter afstand en met maximaal drie bezoekers. Met wat creativiteit kunnen wellicht oplossingen worden gevonden om pakjesavond toch met meer mensen te vieren, bijvoorbeeld in kleine groepjes verspreid over meerdere dagen of via een digitale verbinding. Daarnaast doet Sint er goed aan om op tijd en bij voorkeur alleen zijn inkopen te doen en waar mogelijk lokaal of anders online te winkelen, aldus de boodschap van het kabinet. Over de maatregelen die zullen gelden rond de kerst en tijdens Oud en Nieuw is nog niets besloten.

Tijdelijke coronawet

Vanaf 1 december kan iemand ook getest worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Dus als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek vande GGD. Vanaf dat moment gaat diegene vijf dagen in quarantaine en kan zich vervolgens laten testen. Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine dan worden opgeheven. Op 1 december gaat ook de tijdelijke Wet maatregelen Covid-19 in. Dan gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters. De regels die gelden vanaf donderdag 19 november zijn:

 • Thuis ontvangt u maximaal drie personen per dag. U ontvangt maximaal één groep mensen per dag.
 • Buitenshuis mag u met maximaal vier personen van verschillende huishoudens samen een groep vormen.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

Het dagelijks leven

 • Reis zo min mogelijk.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Iedereen van dertien jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. Uitgezonderd zijn otels voor hotelgasten die er overnachten, uitvaartcentra, luchthavens voorbij de security check, bedrijfskantines, eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en hun bezoekers van patiënten, en eet- en drinkgelegenheden bij locaties voor georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen.
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur.
 • Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur en 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van warenmarkten (de gewone weekmarkten), beurzen en congressen en bijvoorbeeld bioscopen, theaters, concertzalen en musea.
 • Wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie van het voetbal en personen tot achttien jaar die sport beoefenen op de eigen club.
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestatie.

Winkelen

 • In de detailhandel blijft strikte naleving van de protocollen belangrijk. Als het te druk wordt of de basisregels worden niet nageleefd, dan kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Bij dierenparken, musea, bibliotheken en andere doorstroomlocaties geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Dit geldt niet voor detailhandel en warenmarkten (de gewone weekmarkten).
 • Verbod op zingen in groepsverband, met uitzondering van professionele zangers, kinderen tot en met twaalf jaar, zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging, zingen als onderdeel van een demonstratie.
 • Bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.

Sporten

 • Voor iedereen vanaf achttien jaar geldt dat sporten alleen mag op anderhalve meter afstand. Sporten mag individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn: topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal) en voetballers (inclusief overig personeel in ‘de bubbel’) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot achttien jaar is sporten in teamverband en zijn wedstrijden onderling met teams van de eigen club toegestaan.
 • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.
 • Geen publiek bij sport.

Reizen

 • Voor reizen in Nederland geldt: reis zo min mogelijk.
 • Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op het vakantieadres.
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.
 • Voor reizen naar het buitenland geldt: maak en boek geen reizen naar het buitenland tot half januari, tenzij strikt noodzakelijk.
 • Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen.
 • Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl.
 • Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga tien dagen in thuisquarantaine.
 • Reizen naar Caribische delen van het koninkrijk kan wel. Check hiervoor het actuele reisadvies.

Reacties