Oproep tot barmhartigheid voor zesjarige toekomstige dakloze

Foto: Gemeente Zaanstad

Voorzitter Derk van Tongeren van de Vereniging Stille Armoede Zaanstad doet een dringend beroep op burgemeester Jan Hamming om geen drugswoning te sluiten waar een moeder en haar kind van zes wonen. Zij moeten als de rechter er geen stokje voor steekt voor drie maanden alternatieve woonruimte zien te regelen en volgens Hamming kan dat bij het Leger des Heils.

‘Hoewel het volstrekt begrijpelijk en terecht is dat drugspanden worden gesloten ontstaat in dit geval een ongewenste crisissituatie voor dit minderjarige kind en haar moeder, die niet van het ene op het andere moment in de crisisopvang terecht zal kunnen,’ schrijft hij. Het kind worfdt door de tijdelijke sluiting van de woning mede gestraft voor de misstappen van haar moeder, ‘wat enorm veel stress en daaraan gerelateerde klachten zal opleveren’. ‘Denk hierbij ook aan slaap- en concentratieproblemen waaronder ook de schoolprestaties zullen lijden die in algemene zin door de coronacrisis bij leerlingen al flink onder druk staan.’

Moeder ontkent betrokkenheid

In de huurwoning van de vrouw aan de Aan de Vaart in Zaandam werd bij een inval begin juni bijna 600 gram cocaïne en MDMD gevonden en aanzienlijke geldbedragen. De moeder zegt dat haar heeft ex-partner de verdovende middelen heeft achtergelaten na een bezoek en vecht de aanstaande sluiting van haar woning aan bij de bestuursrechter. Van Tongeren stelt voor om dat niet te doen maar daaraan voor de moeder strikte voorwaarden te verbinden, zoals drie jaar verplichte ondersteuning en begeleiding gedurende vergezeld van onaangekondigde controles van de woning. Mocht de moeder niet meewerken of zou er wederom een overtreding van de Opiumwet wordt geconstateerd, dan kan er alsnog worden overgegaan tot het sluiten van de woning voor een periode van drie maanden.

Beroep op barmhartigheid

‘Mocht u onverhoopt toch het besluit nemen om de woning voor drie maanden te sluiten terwijl de feestdagen ook nog eens voor de deur staan, dan wil ik u verzoeken om onder genoemde voorwaarden een vervangende woning aan te bieden dan wel te zorgen voor een warme overdracht aan de crisisopvang waarbij de belangen van het minderjarige kind voorop staan en de garantie dat zij samen met haar moeder na drie loodzware maanden weer naar huis kan gaan,’ schrijft Van Tongeren. Dat laatste is echter een beslissing die in handen is van de verhuurder. Stille Amoede Zaanstad rekent op ‘barmhartigheid gedurende deze bijzondere tijden waarin we rekening moeten houden met de hulpbehoevenden en zwakkeren die niet voor zichzelf kunnen opkomen’.

Reacties