Vuurwerkdemonstratie ditmaal vanaf ponton in de Zaan

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft ‘ontbrandingstoestemming‘ verleend voor een vuurwerkdemonstratie op een ponton in de Zaan, ter hoogte van de Nicolaasstraat – Westkade in Zaandam.

Het vuurwerk wordt afgestoken op 20 december tussen 16:30 uur en 22:00 uur. Het is een alternatieve plek voor de demonstratie die jaarlijks in het Burgemeester In ’t Veldpark op de agenda stond, maar daar niet meer kan worden gehouden omdat inmiddels voor alle Zaanse parken een vuurwerkverbod geldt. De vergunning is afgegeven namens Gedeputeerde Staten. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking (op 21 oktober) een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Vermeld in een bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, telefoonnummer, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van het besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk daarvan. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Reacties