Sluiting bedrijfspand Braspenning met de helft ingekort

Foto: Twitter / PVV

De burgemeester heeft met stille trom besloten om de sluiting van een drugspand aan de Braspenning in Zaandam terug te brengen van twaalf naar zes maanden. POV-voorman Harrie van der Laan wil graag weten waarom daar geen ruchtbaarheid aan gegeven is.

Zijn partij en de PVV deden in augustus een beroep op Jan Hamming om het bedrijfspand meteen weer aan de eigenaar ‘terug te geven’, omdat die niets te maken had gehad met de drugskwestie. De sluiting leverde hem echter wel grote financiële en geestelijke schade op. Op 21 april werd bij een integrale controle door de Nationale Politie en medewerkers van de gemeente een grote hoeveelheid harddrugs gevonden. In een e-mail van de officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland aan de advocaat van de verhuurder van het pand staat echter: ‘Zoals beloofd heeft de politie de gemeente erop geattendeeerd dat de heer … (verhuurder) niets met de verdovende middelen te maken had en dat de verdovende middelen ook niet in het pand zijn gebracht.’

Zwaar geschut

Het grootschalige onderzoek naar een drugsbende leverde uiteindelijk drie verdachten op: twee inwoners van Enkhuizen en een Zaandammer. Bij de politie-inval aan de Braspenning werden een pantservoertuig, een shovel, een helikopter en een arrestatieteam ingezet en volgde de langst mogelijke sluiting op grond van een bestuurlijke maatregel. Op 24 sptember besloot Hamming echter om die met de helft in te korten, zo blijkt nu.

Geen verwijtbare nalatigheid

De eigenaar tekende beroep aan tegen de sluiting en bij de behandeling daarvan door de externe hoor- en adviescommissie van Zaanstad legde hij stukken over waaruit bleek dat hij de antecedenten van zijn huurder vooraf goed nagegaan was en ook tijdens de huurperiode controles had uitgevoerd op de bezigheden in het pand. Die stukken trokken de burgemeester over de streep om de duur van de sluiting terug te dtaaien wegens het ontbreken van verzwarende omstandigheden, blijkt uit de motivering van het besluit. De verzegeling gaat er nu per 21 oktober vanaf.

Sluiting woning

 

 

 

 

 

Dat de kortere sluitingsperiode stil werd gehouden bevreemdt Van der Laan, omdat het gemeentelijke beleid is om de sluiting van panden meteen door te geven aan de media, in de hoop dat de publicatie van deze ingrepen een preventieve werking hebben. Van der Laan wil nu weten of dat beleid inmiddels veranderd is. Dat lijkt niet uitgesloten, aangezien aan de sluiting van een woning aan het Letterhout afgelopen week ook al geen aandacht werd geschonken. Die sluiting voor de duur van drie maanden was het gevolg van de vondst van verschillende soorten drugs, meldde de wijkagent van Westerwatering Michiel van Kessel via Twitter.

 

 

Reacties