POV en PVV op de bres voor eigenaar gesloten ‘drugspand’

Foto: Twitter / PVV

De PVV en POV doen een beroep op de burgemeester om per direct het bedrijfspand aan de Braspenning 26 in Zaandam ‘terug te geven’ aan de eigenaar, omdat die niets te maken heeft met de drugskwestie op grond waarvan Jan Hamming het voor de duur van een jaar gesloten heeft. Die straf levert grote financiële en geestelijke schade voor de eigenaar op.

Op 21 april was er een integrale controle door de Nationale Politie en medewerkers van de gemeente waarbij de politie heeft zich ‘met veel geweld’ toegang verschafte tot het pand, volgens de fractievoorzitters Harrie van der Laan (POV) en Peter van Haasen (PVV), en daarbij nogal wat schade aanrichtte. Er zou op het adres een grote hoeveelheid harddrugs in ontvangst zijn genomen en zijn overgeladen in een ander voertuig. Tijdens de hoorzitting over het ingediende bezwaar tegen de sluiting van het pand bij de Hoor- en adviescommissie bleek op 4 augustus dat de politie zelf de eerder onderschepte verdovende middelen afleverde aan de Braspenningweg in het onderzoek naar een drugsbende.

Officier van justitie

Na deze ‘pseudolevering’ zijn de verdovende middelen overgeladen in een voertuig dat met zijn strafbare inhoud door de politie werd staande gehouden. ‘Dit geeft aan dat het pand een opslagruimte en/of distributiecentrum is, waaruit grote hoeveelheden harddrugs geleverd en verplaatst worden,’ redeneerde de burgemeester en ging over tot de maximale sluitingsduur, maar Van Haasen en Van der Laan beschikken over een e-mail van de officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland aan de advocaat van de verhuurder van het pand waarin staat: ‘Zoals beloofd heeft de politie de gemeente erop geattendeeerd dat de heer … (verhuurder) niets met de verdovende middelen te maken had en dat de verdovende middelen ook niet in het pand zijn gebracht.’

Niets gevonden

Er zijn en waren geen signalen dat het pand in kwestie is gebruikt voor drugshandel, concluderen de POV en PVV daarom. ‘Ook het onderzoek van de politie, eveneens in ons bezit, geeft hier geen enkel uitsluitsel over. De politie heeft de zogenaamde zending ‘drugs’ (waarvan nog niet duidelijk is of dit wel klopt) al eerder in beslag genomen en is met een auto van een koeriersbedrijf naar de Braspenning gereden. De drugs zijn daarna vervoerd in auto’s. De gemeente Zaanstad heeft niets kunnen constateren op het adres Braspenning 26, er was namelijk niets te constateren. Daarna is de Dienst Speciale Interventie het pand binnengevallen en heeft niets geconstateerd. Er was niets te constateren.’

Eerder over gesproken

De verhuurder van het pand heeft nergens iets mee te maken en wordt nergens van verdacht, maar kan nu een jaar zijn eigendom niet verhuren terwijl vanwege de coronacrisis ook andere inkomsten zijn weggevallen, schrijven Van der Laan en Van Haasen aan Hamming. ‘Diverse gesprekken’ hebben tot nu toe niet geleid tot een heroverweging van de sluiting, waardoor de partijen zich genoodzaakt zagen om hun vraag om clementie nu op papier te zetten: ‘Wij verzoeken u namens de Partij voor Ouderen en Veiligheid en de PVV dringend het pand per heden vrij te geven aan de eigenaar. zodat deze de nodige reparaties kan uitvoeren en het pand weer kan verhuren. Op het moment van schrijven is het pand al vier maanden dicht terwijl de eigenaar niets te verwijten valt en hij wel enorme schade oploopt, zowel financieel als geestelijk.’

 

Reacties