Lokaal actieplan tegen geweld en mishandeling in huiselijke kring

Foto: Pikist / CC0

De gemeente komt met een lokaal actieplan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling, de twee meest voorkomende gevallen van geweld in Nederland. Het plan Geweld Hoort Nergens Thuis is gemaakt om huiselijk geweld eerder en beter in beeld te hebben, te stoppen en duurzaam op te lossen en sluit aan bij een eerdere regionale aanpak.

‘Wie in een gewelddadige of onveilige thuissituatie zit, zit dat soms al jarenlang. Het treft zowel vrouwen als mannen, kinderen en ouderen. Mensen kunnen zich schamen, de familie kan hen afwijzen en er kan angst zijn de kinderen kwijt te raken. Hierdoor kan het moeilijk zijn om hulp te vragen, om melding te doen of om advies vragen,’ schrijft wethouder Songül Mutluer. ‘Dat is vreselijk, want hoe langer een situatie voortduurt, hoe groter de problemen worden. Als gemeente willen we huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling samen met de politie, zorgorganisaties én inwoners voorkomen en terugdringen.’

Corona extra zorg

Elke maand overlijdt er iemand in Nederland als gevolg van huiselijk geweld en corona maakt slachtoffers van huiselijk geweld en mishandeling extra kwetsbaar. Thuis zitten gezinsleden dicht op elkaar en kunnen spanningen (verder) oplopen. In het actieplan is er allereerst aandacht voor meer bewustwording van wat huiselijk geweld betekent, hoe het bespreekbaar kan woden gemaakt en waar mensen hulp en advies kunnen krijgen.

Wijkgerichte aanpak

Direct betrokkenen zoals buren, familie en vrienden van een slachtoffer zijn een belangrijke schakel. Daarom richt de voorlichting zich op de inwoners met een wijkgerichte aanpak. Ervaringsdeskundigen gaan voorlichting geve via het project Open de Voordeur. Daarnaast wordt aangehaakt bij campagnes zoals Orange the World en de Week van de Kindermishandeling. Een betere bewustwording is ook belangrijk bij de professionals, zodat ze huiselijk geweld eerder signaleren en de meldingen beter kunnen oppakken. Het lokale actieplan richt zich daarom ook op voorlichting en training van deze doelgroep. De acties in het plan richten zich op de periode tot eind 2021.

 

Reacties