Vervolgonderzoek afhandeling onteigening Joods vastgoed

Foto: Wikimedia / C.S. Booms, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC-BY-SA 3.0

Onderzoek door gemeentearchivaris Frans Hoving heeft aan het licht gebracht dat de voormalige Zaangemeenten met bijna alle gedupeerde eigenaren van tijdens de Tweede Wereldoorlog onteigend Joods vastgoed een regeling hebben getroffen in het kader van rechtsherstel.

Er is één uitzondering. De gemeente Zaandijk heeft in de oorlogsjaren Zaagselpad 2 aangekocht, maar de eigenaresse van dit pand heeft na de oorlog afgezien van een regeling. Zij heeft een verklaring getekend waarin zij het gebouw aan de gemeente geeft. Het lijkt erop dat het hierbij om een schenking gaat, omdat elk bewijs van een financiële vergoeding ontbreekt. Een onafhankelijk onderzoeker gaat alle door Hoving ontdekte gegevens nu verder bekijken. ‘Als gemeente moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Als er in het verleden fouten zijn gemaakt en er mensen ernstig gedupeerd zijn, dan moeten we kijken of een schadevergoeding passend is. Alleen een nadere toetsing zal dit kunnen uitwijzen,’ licht verantwoordelijk wethouder Rita Noordzij toe.

Reacties