Het gaat nog niet naar wens met GFT-inzameling Saendelft

Foto: Facebook / Geen afvalbakken in de tuinen van Zaanstad

Het gaat niet overal goed met de inzameling van GFT in Saendelft, aldus de actiegroep Geen afvalbakken in de tuinen van Zaanstad op Facebook. De actiegroep liep onlangs mee bij het legen van alle bakken en ontdekte zo dat in 22 daarvan geen zaken zaten die er niet in thuishoren maar dat veertien stuks twee tot drie vuilniszakken bevatten. Ook drie containers bleken zwaar vervuild.

Die containers op de Landmeter, Zomerzon en Crullenweer/Wilkesweer zaten vol restafval. Omdat deze bakken alleen te gebruiken zijn met geheractiveerde passen waarbij de eigenaar moet aangeven ervan op de hoogte te zijn dat er geen plastic of restafval bij mag worden gegooid, is wellicht de enige oplossing om die bakken te laten sluiten, aldus het verslag. In totaal is door het niet goed scheiden van het GFT 7,5 ton grondstof verloren gegaan. Dat moet beter als de wijk de verafschuwde kliko’s buiten de deur wil houden die elders in Zaanstad gemeengoed zijn. De proef die nu in Saendelft loopt moet aantonen dat dit daar een werkbaar systeem is. Als HVC te veel GFT moet afkeuren krijgt de wijk alsnog hetzelfde regime als de rest van de gemeente.

‘We hebben nog even om dit goed te krijgen, maar dan moeten we met al onze buren in gesprek en onze schouders eronder zetten,’ aldus de actiegroep. Er is een flyer ontworpen (zie hierboven) die mensen kunnen uitprinten en voor het raam kunnen hangen in een poging iedereen eraan te herinneren dat het buigen of barsten is in de strijd tegen de kliko. De afvalcoördinatoren van de groep dragen daar ook hun steentje aan bij.

 

Reacties