Vandaag laatste dag invullen enquête overlast N203

Foto: Google Street View

Vandaag is de laatste dag waarop mensen de provincie kunnen laten weten welke maatregelen volgens hen wel en geen goed idee zijn voor het verbeteren van de leefbaarheid langs de N203. Dat kan via de digitale maatregelenmarkt. U kunt daar een vragenlijst invullen over zes kansrijke en drie optionele ingrepen. 

Al deze voorstellen komen voort uit ideeën die inwoners van Krommenie en Assendelft hebben aangedragen. Kansrijk is bijvoorbeeld een snelheidsverlaging tot 50 kilometer per uur door middel van plateaus bij de kruispunten Busch en Dam, zodat fietsers en voetgangers er veiliger kunnen oversteken. Degelijke plateaus zouden ook kunnen worden aangelegd op de N203 tussen de Saendelverlaan en het Vlietsend, zodat er niet te hard gereden kan worden. Deze maatregelen mogen niet leiden tot extra hinder van trillingen.

Slimme verkeerslichten

Slimme verkeerslichten kunnen zorgen voor een betere doorstroming op de N203, maar wel met behoud van de bereikbaarheid van Krommenie en Assendelft. De wachtrijen voor de verkeerslichten worden dan buiten Krommenie gehouden, ten westen van Busch en Dam. De voordelen zijn minder geluidhinder en een kleine verbetering van de luchtkwaliteit en minder ‘wijkvreemd’ verkeer door de dorpen. Een aandachtpunt daarbij is dat automobilisten mogelijk andere regionale routes zullen zoeken om wachtrijen te vermijden.

(Groene) schermen

Een ander voorstel is het aanbrengen van geluidwerende vangrails tussen de N203 en de parallelweg, tussen het Vlietsend en het Trias VMBO. Er zijn drie opties voor: schermen van 75 centimeter hoog met schuine metalen platen onder de vangrails, van 1,10 meter hoog met begroeiing aan beide zijden en van 1,60 meter hoog eveneens groen aan beide kanten. Dit scheelt in geluidsoverlast voor de woningen aan de parallelweg en een groen scherm heeft een mooier uitzicht en een mooier wegbeeld. Een hoger scherm heeft iets meer geluidwerend effect. Deze schermen zijn echter niet toepasbaar bij de kruispunten, waardoor de overlast daar onveranderd blijft.

Verbeterde uitstraling

Ook de herinrichting van het gebied van het voormalige (bus)station komt voorbij, maar is nog niet verder uitgewerkt. Veranderingen daae zullen gericht zijn op verbetering van de sociale veiligheid en verbetering van de uitstraling van het gebied. Wanneer dat meer op een bebouwde kom gaat lijken gaat het verkeer er mogelijk minder hard rijden. Aan de andere kant kan er meer overstekend verkeer op het kruispunt N203 – Iepenstraat ontstaan, wat de doorstroming op de N203 niet ten goede komt.

Meer bomen

Meer bomen en groen rondom de N203 is ook een wens die blijkt te leven bij omwonenden. Gedacht kan worden aan het plaatsen van bomenrijen langs de weg of aan groen in de middenberm van de N203. Ook zou de N203 kunnen worden afgeschermd met een heg. Door een dergelijke ingreep is een kleine verbetering van de luchtkwaliteit mogelijk, maar hier is een aandachtspunt dat bomen en verkeer niet altijd een gelukkige combinatie zijn.

Meer snelheidscontroles

Als optionele maatregel kan worden gedacht aan meer snelheidscontroles. Er staan nu flitspalen bij de kruising met het Vlietsend. Bij het online onderzoek dat de provincie afgelopen voorjaar uitvoerde werd door bewoners gevraagd om extra snelheidscontroles rondom Krommenie. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van dergelijke controles en de provincie kan gaan uitzoeken of dat genegen is om vaker te controleren of meer flitsers te plaatsen. Het tegengaan van te hard rijden en te snel optrekken geeft minder geluidshinderm en een verbeterde verkeersveiligheid.

Voetgangersbruggen

Tussen Krommenie en het stationsgebied kan misschien een voetgangersbrug (met ’fietsgoot’) over de N203 worden gemaakt, maar oversteken zal ook op straatniveau mogelijk moeten bijven. Rond het Vlietsend zou wellicht een fiets- en voetgangersbrug over zowel de weg als over het spoor kunnen komen. Op deze locatie is door veel bewoners om een tunnel gevraagd, aldus de provincie, maar die is niet op korte termijn en binnen het budget te realiseren. Een brug kan misschien wel.

Door bewoners voorgestelde maatregelen die onhaalbaar zijn gebleken.

 

 

 

Reacties