Hoeveel inwoners door maatwerk ontsnapt aan huurverhoging?

Foto: Pixabay / Moerschy

De SP is benieuwd hoeveel huurders in Zaanstad dit jaar zijn ontsnapt aan een huurverhoging omdat die gezien hun inkomen niet meer op te brengen zou zijn. De corporaties stuurden eerder dit jaar 1000 huishoudens een brief over de mogelijkheid om een bevriezing van de huur of zelfs een verlaging aan te vragen. Hoeveel keer is dat uiteindelijk gehonoreerd?

De gemeenteraad verwierp op 11 juni de motie Stop de huurverhogingen in Zaanstad, nul procent is genoeg, maar het college gaf aan dat de alsmaar stijgende huren nog wel zouden worden ingebracht in besprekingen van zowel de Metropoolregio Amsterdam als met de Tweede Kamer. Er werd door zowel de Zaanse politiek en de corporaties als door minister Kajsa Ollongren van Binnnlandse Zaken ingezet op maatwerk: alleen ingrijpen in de huurverhogingen waar nodig. De SP-raadsleden Evert Hartog en Anna de Groot willen nu weten hoe dat hier heeft uitgepakt.

Vrije sector

Ook de huurders van vrije sectorwoningen van de Zaanse corporaties huren kwamen voor maatwerk in aanmerking en ook daar vraagt de fractie concrete cijfers over. Ook is het de twee raadsleden nog niet duidelijk hoe de 1000 ontvangers van de brief waarin op de ontsnappingsmogelijkheid werd gewezen geselecteerd zijn. Hebben die allemaal gereageerd op het aanbod? Het kabinet heeft intussen aangekondigd mensen tegemoet te willen komen die in financiƫle moeilijkheden zitten doordat hun huur te hoog is geworden ten opzichte van hun inkomen.

Lagere verhuurdersheffing

Volgens Haagse bronnen gaat de verhuurderheffing voor sociale huurwoningen blijvend met 200 miljoen euro omlaag. Een deel van dat bedrag is bedoeld om volgend jaar de huren van mensen in problemen te kunnen verlagen en een ander deel om de bouw aan te jagen. De SP vraagt of al bekend is op welk deel van de koek Zaanstad mag rekenen en hoe het geld dan besteed gaat worden. De vrees bestaat dat van het geld dat voor nieuwbouw bestemd is uiteindelijk de 26,5 miljoen euro die de gemeente door het Rijk is toegezegd voor de woningbouwimpuls zal worden afgetrokken.

Reacties