Steun voor ouderen die sociaal huurhuis willen inruilen

Foto: Piqsels / CC0

De gemeenten in de regio Zaanstreek – Waterland en de woningcorporaties gaan er samen de schouders onder zetten om de doorstroming van ouderen uit (te groot geworden) sociale huurhuizen te bevorderen. Zo kunnen senioren worden geholpen om hun veranderde woonwensen te vervullen én wordt de woningvoorraad beter benut.

Zaanstad, Wormerland, Oostzaan, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend en Waterland kregen eerder dit jaar van de provincie 200.000 euro om ermee aan de slag te gaan. ‘Onze’ Songül Mutluer was er als voorzitter van het wethoudersoverleg Wonen in de regio nauw bij betrokken. ‘De vergrijzing neemt toe én onze ouderen blijven langer thuis wonen. Dat betekent dat we passende woningen bouwen waarin het fijn is om ouder te worden. Maar we zien ook dat deze doelgroep niet altijd geneigd is om te verhuizen, ook al is hun woning op termijn ongeschikt. Als gemeenten en corporaties kunnen we hen nog beter ondersteunen als we de maatregelen die lokaal worden genomen, regionaal gaan verbinden en uitbreiden,’ zegt zij in een persbericht.

Ook kijken naar koopsector

Begonnen wordt met de sociale huursector, omdat daar de doorstroming het hardst nodig is. Er wordt echter ook gekeken naar de koopsector. ‘Zo’n beweging in de woningmarkt is uiteindelijk goed voor alle woningzoekenden.’ Onder de huurders van corporatiewoningen in Zaanstreek – Waterland zijn circa 6000 huishoudens van 65 jaar of ouder die aangeven (misschien) te willen verhuizen. Bijna de helft van de oudere huurders woont in een eengezinswoning. Het streven is om jaarlijks gemiddeld 100 huishoudens van senioren naar een passende woning te laten verhuizen in de jaren 2021, 2022 en 2023.

Eerst inventarisatie

Het project is gestart met een inventarisatie: wat zijn wensen en behoeften van senioren, welke verhuisprikkels bieden gemeenten en corporaties zelf al en waar liggen de kansen om gezamenlijk op te trekken? Momenteel bieden corporaties op hun eigen kanalen al allerlei regelingen voor senioren aan om door te kunnen stromen naar een passender woning. Ouderen krijgen bijvoorbeeld voorrang bij een verhuizing en/of nemen hun huidige huurprijs mee. In Zaanstad hebben op deze manier dit jaar al 27 verhuizingen plaatsgevonden. Door regionaal nauwer samen te werken, kunnen partijen van elkaar leren en initiatieven aan elkaar verbinden, zodat veel meer ouderen bereikt en ondersteund kunnen worden.

Pakket aan maatregelen

De gemeenten en corporaties maken samen een pakket aan maatregelen waarbij ook de huurdersorganisaties worden betrokken. Denk aan het vergroten van de bekendheid van het woningaanbod voor senioren, (financiële) verhuisprikkels en het verbeteren van persoonlijke begeleiding, zoals wooncoaches en seniorenmakelaars. Bij het ontwikkelen van instrumenten zal met name gekeken worden waar de behoefte van ouderen zelf ligt en kan lokaal per gemeente maatwerk worden geleverd.

Reacties