Eén toerist positief getest op corona: meteen in quarantaine

Foto: Pixabay / Esther Merbt

In de week van donderdag 23 tot rn met  woensdag 29 juli zijn 2236 mensen op corona getest in Zaanstreek – Waterland, van dertien door middel van een thuistest. In Zaandam waren dat er 1311 en in Purmerend 912. Onder hen was één toerist met corona, die twee weken in quarantaine is gegaan.

Het aantal afgenomen testen bleef de afgelopen week stijgen, zo staat in de bestuurlijke rapportage van de GGD en de veiligheidheidsregio. In Zaanstad kwamen er elf nieuwe besmettingen bij. De GGD nam dagelijks tussen 300 en 350 testen af, waarbij opviel dat inmiddels in het weekeinde het aantal even groot was als op doordeweekse dagen. Eerder waren de aantallen op zaterdag en zondag nog fors lager. Het aantal positieve uitslagen ligt nog steeds rond de één procent. Dit blijft dus relatief laag. In absolute aantallen is er wel een toename van het aantal positieve uitslagen en daardoor vindt er nu ook meer bron- en contactonderzoek plaats.

Bron: GGD Zaanstreek – Waterland

De GGD heeft tot nu toe nog voldoende personeel om aan de ambities te voldoen om binnen 24 uur na een telefoontje te kunnen testen. Wel is de GGD op dit moment bezig met het werven van medewerkers voor de teststraten om aan de steeds toenemende vraag te kunnen blijven voldoen. Een technische storing zorgde afgelopen week voor vertraging bij het doorgeven van een negatieve testuitslag. Ook in onze regio kwamen meldingen binnen van mensen niet binnen 48 uur de uitslag ontvingen. De storing heeft geen invloed gehad op de snelheid waarmee de positieve testuitslagen van mensen met een coronabesmetting gedeeld zijn. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht om te zorgen voor een structurele oplossing.

Lof voor teststraatpersoneel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de twee teststraten in de regio beoordeeld als onderdeel van een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de teststraten en het bron- en contactonderzoek. Het enige punt van kritiek betrof het hygiëneprotocol. De inspecteurs vonden het desinfecteren van de handschoenen door medewerkers geen goede werkwijze en verzochten om na elke test nieuwe handschoenen te gebruiken. Ook de pasvorm van de schorten moest beter. De GGD heeft haar protocol daarop direct aangepast. Veel waardering was er voor het enthousiasme en de bevlogenheid van de medewerkers, de teamgeest en het functioneren als een team.

Het RIVM doet momenteel onderzoek naar het testen van mensen zonder klachten, het zogenoemde a-symptomatisch testen. De uitkomst van dit onderzoek is belangrijk voor de nog te maken keuze hoe het testbeleid in Nederland er vanaf 1 september gaat uitzien. Op 17 augustus start een pilot met betrekking tot het a-symptomatisch testen.

 

Reacties