Amsterdam steekt in omgevingsvisie Noordzeekanaal over

Ook een metroverbinding met Zaandam duikt weer op.
Foto: Wikimedia / Willem 90

Alle gemeenten in Nederland werken momenteel aan omgevingsvisies, en zo ook Amsterdam. En daarbij schroomt de hoofdstad niet om het Noordzeekanaal over te steken. Ook een metroverbinding met Zaandam duikt weer op.

‘Amsterdam wil internationaal aantrekkelijk zijn, nationaal verantwoordelijkheid nemen en tegelijkertijd oog houden voor lokale kwaliteit. De samenwerking binnen de Metropoolregio blijft daarbij van groot belang. Samen met de regiopartners maken we slimme keuzes, zodat we met de specifieke kwaliteiten van de verschillende plekken het geheel versterken. Op dit moment werken de Metropoolregio en het Rijk aan een verstedelijkingsstrategie. Daarin worden uitgangspunten voor de toekomstige verstedelijking van de metropoolregio vastgelegd,’ zo schrijft de gemeente op de website Amsterdam 2050.

Zaanstad deel van kernstad

Een metropool met meerdere stedelijke kernen – zoals Zaandam – in een aantrekkelijk landschap. Dat is het uitgangspunt. Het landschap moet behouden blijven voor opgaven zoals het verbeteren van de biodiversiteit en tegelijkertijd de stedelijke kernen versterken. ‘Het helpt om daarbij binnen de regio een onderscheid te maken tussen op zichzelf staande dorpen en stadjes, regiokernen met bovenlokale voorzieningen en de kernstad. Die kernstad wordt gevormd door de hoofdstad met Zaanstad, Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen. ‘Deze kernstad bestaat uit een aaneengesloten stedelijk gebied, een agglomeratie. Daar liggen specifieke opgaven en kansen, bijvoorbeeld omdat daar lokale, regionale, nationale en internationale voorzieningen en netwerken samenkomen.’

Door transformatie van industrieterreinen tot gebieden voor ‘gemengd wonen-werken-ontspannen en slim verdichten’ moet worden voorzien in de vraag naar woningen in de regio.  ‘Nog meer dan voorheen redeneren we vanuit het regionale schaalniveau. Het gaat erom dat we de metropoolregio, en de kernstad daarbinnen, als een samenhangend systeem zien. Het belang hiervan komt voort uit de stedelijke groei en de transitieopgaven die op ons afkomen.’ Keuzes waar nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen ontwikkeld worden, worden dan ook gemaakt vanuit een regionaal perspectief. Om de druk op Amsterdam te verminderen en de regio als geheel te versterken moeten de werkgelegenheid en de voorzieningen wotden versterkt in Zaanstad, Almere, Haarlem, Hilversum Mediapark, Purmerend en Lelystad.

Metrolijn naar Zaandam

Om nieuwe woongebieden aan het water met het werken en uitgaan in het centrum van Amsterdam te verbinden worden diverse nieuwe verbindingen voorgesteld. De metro Oostlijn wordt via de Hemknoop zowel aangesloten op de Ringlijn als via de Coen- en Vlothaven doorgetrokken naar Zaandam. Er komen diverse extra oeververbindingen over het IJ, ook richting Zaanstad. Daarbij is een grote rol weggelegd voor korte pontverbindingen. Over de noordelijke IJ-oever komt een snelle bus of sneltram te lopen.

 

Reacties