Fietsersbond vindt pad langs N246 nu levensgevaarlijk

Foto: Fietsersbond Zaanstreek

Wegbeheerder steekt dikke middelvinger op naar fietser‘ kopt de Fietsersbond Zaanstreek boven een artikel over het pad langs de opgeknapte N246 op haar website. De boosdoener: de provincie. Het probleem: de gevaarlijke kruisingen en randen.

De door de provincie bejubelde verbeterde doorstroming en veiligheid van het verkeer gaan alleen op voor de automobilist, want voor de fietser zijn zowel de doorstroming als de veiligheid ernstig verslechterd, aldus de bond. ‘Het tweerichtingsbromfietspad langs de N246 was met 2,40 meter altijd al te smal en dat is het nog steeds. Maar nu zijn de kruisingen op dat wegdeel ook nog eens gevaarlijk geworden omdat de fietser zich hier door scherpe slingers moet wringen die goed zicht op de weg belemmeren. Kantbelijning en veilige bermen ontbreken daar. Tot overmaat van ramp heeft de wegbeheerder ook gemeend de fietser op dit wegdeel overal uit de voorrang te halen – in strijd met de Crow-richtlijnen. Wij vrezen voor ernstige ongelukken.’ 

Blijvende situatie

Samen met de collega’s in Alkmaar heeft de Fietsersbond Zaanstreek inmiddels aan de bel getrokken in Haarlem. ‘In een ambtelijk overleg werd duidelijk dat de gevaarlijke slingers en de omgedraaide voorrang blijven. Wel is toegezegd dat er nog eens naar de bermveiligheid gekeken zal worden. Erg mager. Dit zal bovendien pas na de bouwvak plaatshebben. Tot dan zullen de gevaarlijke bermen blijven. Eigenlijk is het hele fietspad nu zo gevaarlijk geworden dat het opgeheven zou moeten worden, maar dan valt een hele verbinding weg tussen de Zaanstreek en Alkmaar. We blijven dit goed in de gaten houden,’ aldus de bond. 

 

Reacties