Financiële steun voor projecten die biodiversiteit vergroten

Foto: Pixabay / Gordon Johnson

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft het Innovatiefonds Samen voor biodiversiteit gelanceerd. Projecten die structureel de biodiversiteit versterken kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen via de website van het Deltaplan. De maximale financiële bijdrage is per project is 25.000 euro. Het fonds wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Samen voor Biodiversiteit stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen grondgebruikers, burgers en bedrijven. ‘We denken bijvoorbeeld aan natuurbeheerders, boeren en gemeenten die, samen met burgers, het beheer in hun gebied op elkaar afstemmen,’ geeft voorzitter Louise Vet van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel aan. ‘Of aan ketenpartijen die samen met boeren en burgers het verdienmodel voor biodiverse boerenbedrijven verbeteren. Maar iedereen met een goed projectvoorstel om de biodiversiteit in de eigen omgeving te herstellen kan een aanvraag indienen.’

Jaarlijks twee ton beschikbaar

Dir en volgend jaar reserveert het Deltaplan Biodiversiteitsherstel 200.000 euro per jaar voor het Innovatiefonds. Aanvragen voor een bedrag lager dan 25.000 euro komen ook in aanmerking. Afhankelijk van de kwaliteit van de ingediende aanvragen worden jaarlijks meerdere toekenningsrondes uitgezet. Projectvoorstellen voor de eerste ronde kunnen tot en met vrijdag 31 juli worden ingediend via het aanvraagformulier. De voorwaarden zijn hier te vinden. 

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, kennisinstellingen, overheden en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De Natuur en Milieufederaties zijn vanaf het begin betrokken bij dit initiatief. Inmiddels zijn er 59 partners en 42 supporters bij de beweging aangesloten. Met maar één doel: een rijker Nederland.

Reacties