Motie voor rookvrije bushokjes krijgt steun van de raad

Maar wat als er helemaal geen hokje is?
Maar wat als er helemaal geen hokje is?
Foto: Google Street View

De motie van Denk om te komen tot rookvrije bushokjes is gisteravond door een raadsmeerderheid aangenomen, ondanks de waarschuwing van wethouder van Financiën Hans Krieger dat de kosten daarvan op 60.000 euro berekend zijn.

Het aannemen van de motie betekent niet dat dit bedrag daar nu ook daadwerkelijk naartoe gaat, maar wel dat het voorstel later dit jaar in de begrotingsvoorstellen voor 2021 moet worden meegenomen. De raad kan zich dan bij de behandeling daarvan alsnog uitspreken over haar prioriteiten en over waar ze de schaarse middelen in Zaanstad aan wil besteden. De PVV stemde tegen omdat een eerdere toezegging van het college om te ijveren voor rookvrije kinderspeelplaatsen nog steeds op de plank ligt: ‘Laten we daar eerst maar eens mee beginnen,’ vond  fractievoorzitter Peter van Haasen.

Krieger gaat een rookverbod in bushokjes nu bespreken met alle betrokkenen, zoals de Vervoerregio Amsterdam, de vervoerders en de exploitanten van de hokjes. Naast de PVV stemden ook de ChristenUnie, Democratisch Zaanstad, Liberaal Zaanstad, de VVD en de POV tegen. Maar dat betekende een minderheid.

Reacties

Cookieinstellingen