Veiligheid wooncomplex De Componist voor Parteon ‘niet urgent’

Foto: Google Street View

Er is koolstofdioxide, koolmonoxide, waterdamp, stikstofdioxide, zwaveldioxide gemeten, roest gevonden en aantasting van materialen door zuur condenswater van rookgassen. De nieuwe HR-ketels die Parteon in 2010 plaatste in wooncomplex De Componist aan de John Lennonstraat in Zaandijk zonder aanpassingen aan of vervanging van de rookgasafvoer zorgen inderdaad voor veel ellende voor bewoners. Maar de corporatie vindt de problemen niet urgent.

Democratisch Zaanstad en de SP stellen de kwestie donderdagavond aan de orde tijdens het digitale vragenuurtje van de gemeenteraad, nadat ze dat eerder al schriftelijk deden. De gemeente moet erop toezien dat inwoners, bedrijven en ook woningbouwverenigingen zich houden aan het Bouwbesluit – maar daar lijkt Parteon geen boodschap aan te hebben. Bewoner John Durham voert al jaren strijd met Parteon voor een veilige woonomgeving, maar stootte telkens weer zijn hoofd. Nu liggen er onderzoeksconclusies die er niet om liegen. Belangrijk: bij de vervanging van een gesloten VR- of HR-toestel door een nieuw gesloten HR-toestel behoort ook het hele rookgasafvoersyteem te worden vervangen.

Onvolkomenheden

Het kanalensysteem in De Componist is geschikt is voor onderdruktoestellen, maar de nieuwe combiketels zijn overdruksystemen en daardoor is het kanalen stelselniet meer geschikt, concludeert Gasservice Nederland naar aanleiding van een grootschalige inspectie op 19 mei dit jaar waarbij ook de gemeente aanwezig was. ‘De gemeente wacht de resultaten en de conclusies van het onderzoek af en zal op basis daarvan bepalen of zij de verhuurder zal gaan aanspreken,’ alrwoordde het college op de schriftelijke vragen van de SP en DZ. Die conclusies liggen er nu en dus willen de twee fracties weten hoe het nu verder gaat. Hoe kan de gemeente de gezondheid van de bewoners garanderen?

Gevaar

Het niet aanpassen van het rookgaskanaal leidt en volgens de rapportage over het mei-onderzoek toe dat gassen kunnen terugstromen en dit levert gevaar op in zowel de eigen woning als bij de buren. Er zit geen terugslagklep in de afvoerleiding. Een rookproef leverde rook op in woning. Het onderhoud laat te wensen over. Het lijkt allemaal reden genoeg om snel actie te ondernemen, maar Parteon komt niet in de benen. Roland van Braam (SP) en Hein Heijnen (DZ) willen daarom antwoord van het college op een aantal concrete vragen, waaronder de cruciale of het dagelijks bestuur van Zaanstad het eens is met de opstelling van Parteon in deze zaak.

Reacties