Pleidooi POV voor terugkeer taxi’s in hartje Zaandam

Hier is wel plek, meent de POV.
Foto: Google Street View

De Partij voor Ouderen en Veiligheid wil een taxistandplaats terug in het horecagebied van Zaandam. De taxi’s zijn verdwenen van de Wilhelminabrug omdat dit ‘niet wenselijk is voor het beeld van de brug,’ zo is te lezen in een motie van de partij die op 2 juli op de raadsagenda staat.

 

 

Raadslid Jaap Keijser geeft ook alvast een voorzet voor een mogelijke locatie die zowel bezoekers van de horeca als van het Zaantheater de mogelijkheid biedt om niet meer helemaal naar de standplaats bij het station te hoeven lopen. ‘Mensen die het horecagebied verlaten met alcohol op zullen eerder geneigd zijn om hun auto te laten staan wanneer het mogelijk is direct in een taxi te stappen,’ verwacht Keijser.

Chauffeurs dubbel getroffen

Bovendien vindt de POV de afstand tussen het┬áhorecagebied en het Noordschebos te groot voor mensen met een lichamelijke handicap en kan de route ’s avonds onveilig zijn. En dan speelt nog mee dat de taxiondernemers momenteel twee keer geraakt worden, door zowel de coronacrisis als door het verwijderen van de taxistandplaats pal naast het Zaandamse horecagebied. De fractie vraagt het college dan ook om snel actie te ondernemen om aan deze situatie een einde te maken.

 

Reacties