Beleid is tegen, maar praktijk is dat verkamering gewoon doorgaat

Foto: Flickr

De PVV vraagt zich af hoe het kan dat de splitsing en verkamering van woningen gewoon doorgaat terwijl er een voorbereidingsbesluit in werking is getreden dat het verlenen van vergunningen voor dergelijke plannen voor maximaal een jaar in de ijskast heeft gezet. Aanvragen die na 2 april zijn binnengekomen zouden daarom niet meer in behandeling moeten worden genomen.

Steunfractielid Natasja Cornelisse ziet daar echter nog weinig van terug. ‘Via diverse kanalen bereiken ons berichten dat de verhuur van deze kamers / splitsingen nog steeds doorgaat, desnoods illegaal,’ schrijft ze in vragen aan het college. Heeft de gemeente eigenlijk wel inzicht in het aantal woningen dat verhuurd wordt zonder vergunning? De PVV geeft als voorbeeld de Kerkmeester in Assendelft, waar het bestemmingsplan splitsing of verkamering onmogelijk maakt. ‘Toch is dit sinds maart 2020 wel het geval.’

Hoeveel komen er nog?

De gemeente heeft van meerdere bewoners inmiddels e-mails over deze ongewenste situatie gekregen, weet Cornelisse, maar dat heeft nog niet tot een inspectie ter plaatse geleid. Zij vraagt zich af of dit mogelijk te maken heeft met de coronacrisis en zo ja, waarom er dan geen protocol is gemaakt om in dergelijke gevallen toch tot controle en handhaving te kunnen overgaan. ‘Hoewel er een voorbereidingsbesluit is genomen over verkamering en woningsplitsing zien wij nog steeds dat er vergunningen worden uitgegeven,’ constateert de PVV ook. De fractie wil daarom weten hoeveel aanvragen er nu nog in behandeling zijn en wanneer deze precies zijn ingediend.

Reacties