Jaar lang geen vergunningen meer voor verkamering en splitsing

Foto: Public Domain Pictures / Lynn Greyling

De gemeente geeft vanaf vandaag geen vergunningen meer af voor woningsplitsing en kamerverhuur. Deze maatregel geldt maximaal een jaar, totdat er beleid is ontwikkeld dat onderscheid maakt in (on)gewenste vormen van kamerverhuur en woningsplitsing.

Volgens wethouder Wessel Breunesse van Ruimtelijke Ontwikkeling komen er steeds vaker aanvragen binnen voor het splitsen van woningen en kamerverhuur, ook nu nog tijdens de worsteling met Covid-19. ‘De druk op de openbare ruimte wordt hiermee verhoogd en de kans op overlast neemt toe. Ook is er vaak sprake van minder binding met de buurt, zeker bij korte huurperiodes. Om dit soort gevolgen te voorkomen is besloten om tijdelijk de aanvragen in heel Zaanstad een halt toe te roepen,’ aldus Breunesse in een persbericht. Om woningsplitsing en kamerverhuur te reguleren werkt de gemeente het komende jaar aan een paraplubestemmingsplan en een aanpassing in de Huisvestingsverordening.

Ook goede voorbeelden

Wethouder Songül Mutluer van Wonen merkt op dat met verkamering schaarse, betaalbare woningen dreigen te verdwijnen. ‘Kleine kamers worden tegen hoge prijzen verhuurd. Maar er zijn ook positieve vormen van kamerverhuur en woningsplitsing. Denk aan het creëren van woonruimte voor senioren en mantelzorgers of huisvesting van Zaanse jongeren via friends-contracten. Daarom werken we aan beleid dat onderscheid maakt tussen wenselijke en onwenselijke varianten. Het is mooi dat we in de tussentijd geen gehoor meer hoeven te geven aan aanvragen waarop we als Zaanstad niet zitten te wachten.’ In de lokale politiek leidde het opdelen van steeds meer woningen in meerdere eenheden ook tot gemor.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen