De Bres gekraakt in afwachting van de dingen die komen gaan

Foto: Google Street View

Het al jaren leegstaande en aan zijn lot overgelaten voormalige zalencentrum De Bres – of La Brèche, zoals het herdoopt is – is gekraakt. Dat meldt Dagblad Zaanstreek.

De bewoner en zijn vriendin moesten eerder het eveneens gekraakte voormalige zusterhuis aan het Sluispad in Wormerveer verlaten toen Parteon met een uitzettingsprocedure dreigde. Hoewel wonen op dit moment in het pand niet is toegestaan, hebben de huidige eigenaren wel plannen voor woningbouw op deze locatie. Daarover zijn verkennende gesprekken met de gemeente gevoerd, maar er is nog geen concreet plan ingediend. Omdat wonen binnen het huidige volume zou moeten gebeuren, is door de gemeente geadviseerd op te kijken of het mogelijk is om het belendende perceel van de woonwinkel bij het plan te betrekken om de haalbaarheid te vergroten.

Dat bleek uit de antwoorden van het college op vragen over de staat van verloedering van De Bres van de SP. Daarin werd ook gemeld dat nog twee andere gegadigden hebben geïnformeerd naar de mogelijkheid om De Bres een woonbestemming te geven. Zij zijn verwezen naar de eigenaren. De gemeente heeft enkele jaren geleden het aanbod om het pand ‘om niet’ opnieuw in haar bezit te krijgen omdat ‘om niet’ een kat in de zak zou zijn: de stichting die het pand destijds bezat wilde het alleen overdragen inclusief alle schulden en die waren de gemeente te hoog opgelopen. De bank trof voorbereidingen voor een executoriale verkoop, maar door in te stemmen met een onderhandse verloop kon een groter deel van de uitstaande schulden – waaronder  vorderingen van de gemeente – worden vereffend.

Onzekere toekomst

Sindsdien zijn in het gebouw dat toen al een grote onderhoudsachterstand had geen activiteiten meer geweest. Er waren plannen voor een pizzeria en een jazzclub in De Bres, maar daar zijn nooit vergunningen voor aangevraagd. Er is op dit moment geen sprake van een geldige horecavergunning voor De Bres. Na meldingen over wegwaaiende dakpannen en ander potentieel gevaarlijke situaties als gevolg van de langdurige verwaarlozen hebben de eigenaren na daarover aangesproken te zijn door de gemeente noodzakelijke reparaties verricht, maar daarmee is dan ook alles gezegd. Duidelijkheid over de toekomst is er nog steeds niet.

 

Reacties