Provincie begint met trillingsvrij maken van de Wilhelminasluis

Foto: scheepvaartkrant.nl

De provincie begint nog deze week aan de klus om de Wilhelminasluis in Zaandam trillingsvrij te maken. Wanneer een groot schip vanaf de Zaan de sluis invaart kunnen trillingen ontstaan als het schip de kant raakt. Dat veroorzaakt schade in het naastgelegen flatgebouw.

Tussen het sluishoofd en het woongebouw bevindt zich een tijdelijke zand/cement-opvulling die is aangebracht als tijdelijke versteviging bij de bouw van het sluishoofd. Deze opvulling vormt nu ook een onbedoelde koppeling tussen het sluishoofd en de flat. Door deze laag te verwijderen kunnen trillingen niet langer worden doorgegeven. Het werk gaat naar verwachting vier weken duren.

Op 28 juli werd een breedtebeperking ingesteld voor schepen – in de praktijk met name duwbakken – die de sluis passeren. Het was de zoveelste tegenslag bij de renovatie en verbreding van de Wilhelminasluis, waar al sinds het najaar van 2014 geen bouwactiviteiten meer zijn waargenomen. Een geschil tussen aannemer Heijmans en de provincie over de vertraging is voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Reacties