Provincie weert per direct grootste schepen uit Wilhelminasluis

Foto: scheepvaartkrant.nl

De maximale afmetingen voor het scheepvaartverkeer in de Wilhelminasluis zijn per direct ingeperkt. De uiterste maten zijn teruggebracht tot een lengte van 86 meter en een breedte van 9,50 meter (CEMT-klasse IV).

Sluisbeheerder Noord-Holland voerde de beperking door omdat bij de passage van grote duwbakken regelmatig ernstige trillingen voelbaar zijn in een naastgelegen flatgebouw wanneer het schip het geleidewerk bij het sluishoofd raakt. In een enkel geval heeft dat inmiddels al tot schade geleid.

De beperking ging per direct in, maar met een vooraf aangevraagde bijzondere transportvergunning kan hiervan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken. De provincie onderzoekt daarnaast in samenwerking met de gemeente en aannemer Heijmans welke maatregelen er op korte termijn genomen dienen te worden om de bodemtrillingen in de toekomst tegen te gaan.

Vernieuwing

De uit 1903 daterende Wilhelminasluis in de binnenstad van Zaandam (live webcambeelden) wordt samen met de naastgelegen Beatrix- en Wilhelminabrug vernieuwd. De huidige Wilhelminasluis is verouderd qua afmetingen en is bovendien in een slechte bouwkundige- en technische staat. De provincie Noord-Holland vervangt de komsluis door een nieuwe moderne schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. Door de moderne rechte vorm verloopt het schutproces in de toekomst efficiƫnter.

In het najaar van 2014 werd het werk stilgelegd omdat het ontwerp van de sluiskolk niet voldeed aan de door de provincie gestelde eisen. Heijmans is in juni 2015 gestart met het opstellen van een nieuw ontwerp, dat uitgaat van een ander constructieprincipe. Dat ontwerp is vergevorderd, maar nog niet zover uitgewerkt dat een nieuwe betrouwbare planning voor de uitvoering beschikbaar is. In de tussentijd zijn tot mei vorig jaar de sluishoofden zover afgebouwd dat de deuren geplaatst konden worden en de doorvaarbreedte van de sluis kon worden verruimd.

Reacties