Aanpassingen aan toegang tot supermarkten Kogerveld

Foto: Google Street View

De oversteek vanuit Kogerveld richting de supermarkten wordt door de buurt als onveilig ervaren en ook de inrit van de supermarkten kan worden verbeterd. De gemeente en de supermarkten zijn daarom met elkaar in overleg gegaan over aanpassingen, die er nu aan zitten te komen.

Om te zorgen voor een veilige oversteek worden er vluchtheuvels aangelegd in de middenberm en bij de inrit van de supermarkten. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om in gedeeltes veilig de weg over te kunnen steken. Daarbij krijgen voertuigen en fietsers gescheiden opstelstroken om over te kunnen steken. Ook de weg zelf wordt aangepast, om ervoor te zorgen dat hij een afremmend effect heeft op de snelheid van voertuigen. Voor voetgangers wordt er een voetpad aangelegd tussen de supermarkten en het viaduct. Zo kunnen zij straks vanuit elke richting hun weg op een voetpad vervolgen. De verlichting was al verbeterd: er zijn nieuwe lantaarnpalen geplaatst.

Lidl tijdelijk gesloten

Daarnaast wordt de inrit naar de supermarkten breder gemaakt, zodat er voor voertuigen meer ruimte komt om de parkeerterreinen op- en af te kunnen rijden. Daarvoor worden twee esdoorns verplaatst. Deze worden herplant op de hoeken van de nieuw inrit. Het werk gaat half juni beginnen en ongeveer twee weken duren. Het levert wat verkeershinder op, maar de Lidl-vestiging zal tijdens de werkzaamheden gesloten zijn en een deel van het verkeer wordt via de parkeerplaats van deze winkel omgeleid. Omdat er soms in de avond en nacht wordt doorgewerkt zal er soms ook sprake zijn van geluidsoverlast.

Reacties