Gemeente betaalt mee aan herstel particuliere huizen Wormerveer

Foto: Google Street View

De gemeente gaat een deel van de herstelkosten of van de sloop en nieuwbouw van de 53 particuliere woningen in de Zeeheldenbuurt in Wormerveer op zich nemen. Aan de bijdrage wordt de voorwaarde verbonden dat de aanpak in gezamenlijkheid met de 125 huurwoningen van Parteon gebeurt.

De Zeeheldenbuurt stamt uit het midden van de vorige eeuw en tussen 2005 en 2015 is een deel van de huurwoningen verspreid over de buurt door Parteon aan zittende en nieuwe bewoners verkocht. Dat bleek een lastige kwestie toen bij in principe alle huizen ernstige gebreken aan het licht kwamen aan de funderingen en er in het hele gebied in meerdere en mindere mate sprake bleek te zijn van bodemverontreiniging. Om de circa 550 bewoners de zekerheid te bieden dat zij op relatief korte termijn veilig kunnen wonen en boven kunnen blijven wonen in hun eigen buurt én om niet te vervallen in langlopende en kostbare juridische procedures over de aansprakelijkheid heeft het college nu besloten om de particuliere eigenaren te hulp te schieten.

Overeenkomsten

Er zijn inmiddels afspraken over de aanpak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en Parteon, zo staat in een brief aan de raad. Daarmee kan Parteon nu de overeenkomsten met de particulieren regelen. De woningcorporatie streeft ernaar om deze omstreeks 1 juni aan te bieden aan de huiseigenaren. Begin juni wordt de vaststellingsovereenkomst tussen Parteon en de gemeente vrijgegeven en kan de raad er een oordeel over vellen.

Reacties