075 Local Heroes: hoe jongeren van de nood een deugd maken

Foto: Pixabay / Lauwahyuen

De coronatijden hebben in Zaanstad geleid tot een serie initiatieven van en door jongeren, die de naam 075 Local Heroes hebben gekregen, een afgeleide van MDT Local Heroes. Met maatschappelijke diensttijd (MDT) zetten jongeren zich vrijwillig in voor een ander en in deze tijd doen ze dat volop.

Talenten ontdekken, ervaring opdoen, nieuwe mensen leren kennen en tegelijkertijd iets voor een ander doen: MDT is een ontdekkingsreis naar de beste versie van jezelf. Zo’n 15.000 jongeren door het hele land gingen al aan de slag in proeftuinen bij meer dan 1000 organisaties. En toen was daar corona. Projecten werden stopgezet, jongeren naar huis gestuurd. Voor projectleider Nynke Coenraads van MDT Local Heroes in de Zaanstreek was het de aanleiding om een nieuw initiatief te starten: ‘Er klopte na de lockdown een hele nieuwe groep jongeren bij ons aan die zich graag in wil zetten voor de maatschappij. Ze waren hun baantje in bijvoorbeeld de horeca kwijtgeraakt, hun studie was gestopt – ze hadden tijd over en mooie ideeën om de groeiende eenzaamheid aan te pakken.’

In scholen en bij verzorgingshuizen

De projecten die vervolgens zijn ontwikkeld kwamen er deels op initiatief van de jongeren en deels op aanvraag van partners als scholen en zorginstellingen. Zo helpen jongeren de leerlingen van het Bertrand Russel College in Krommenie tijdens de examens met afstand houden en steken ze hen een hart onder de riem in deze toch wel vreemde en daardoor extra stressvolle tijd. In Wormerveer worden in samenwerking met fysiotherapeuten ‘balkonworkouts’ gehouden voor ouderen. Vanaf een pleintje bij het verzorgingstehuis krijgen bewoners op vrijdagmiddag gymnastieklessen en onder begeleiding van muziek kunnen ze vanaf hun balkon meedoen met de oefeningen.

Nieuwe ideeën

Er komen nog steeds mooie nieuwe ideeën binnen, zegt Coenraads. MDT is altijd vrijwillig, sluit aan bij de interesses van jongeren en deelnemers worden goed begeleid. Jongeren doen MDT om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld om te onderzoeken wat ze willen worden of omdat ze iets goeds willen doen voor de samenleving. Organisaties die projecten aanbieden zijn heel divers en te vinden in veel verschillende sectoren. Een aantal van hen ontwikkelt nu  initiatieven die jongeren als MDT kunnen doen. Soms gaat het om een aanpassing van een bestaand project, soms om een geheel nieuw idee.

Andere aanpak

Coenraads: ‘Onze Local Heroes-projecten hebben normaliter een lange looptijd en zijn erg arbeidsintensief: zes maanden lang, twintig uur per week. Deelnemers zijn jongeren die gestopt zijn met school, niet weten hoe ze verder moeten of die een tussenjaar hebben. Gelukkig hebben we de begeleiding en organisatie van veel lopende projecten grotendeels om kunnen zetten naar digitaal en op afstand. Met 075 Heroes gaat het om hele andere initiatieven. Het zijn vaak korte projecten om direct een verschil mee te maken. Sporten voor ouderen, activiteiten voor kinderen tijdens de Ramadan, verrassingspakketten voor mantelzorgers.’

Grote interesse

De jongeren zelf worden begeleid met online challenges en uitgedaagd om hun kwaliteiten te ontdekken. Het feit dat veel on hold staat door de coronacrisis, biedt ook de mogelijkheid om eens goed stil te staan bij wie je bent en wat je wilt. De proeftuinen van de afgelopen achttien maanden waren een mooie graadmeter voor het enthousiasme van jongeren over het doen van een MDT. Omdat ze zelf actief betrokken zijn bij het opzetten van de projecten, sluiten deze goed aan bij wat jongeren willen. Bijna 600.000 van de veertien- tot 27-jarigen geeft aan open te staan voor een MDT.

Positieve reacties

Bij 075 Heroes zijn de reacties zeer positief: ‘De jongeren zijn super enthousiast. Het is mooi om ze zo doelgericht en zelfstandig bezig te zien. Vanwege de anderhalvemetermaatregel kunnen we veel minder intensief begeleiden dan we normaal zouden doen, we houden daardoor met iets meer afstand de vinger aan de pols. Dat het allemaal zo goed loopt maakt me erg trots. Ook de partners zijn blij met alles wat er door de jongeren georganiseerd en bedacht wordt. Van een fysiotherapeut hoorde ik pas dat hij ook weer geïnspireerd raakt door de jongeren en van hen leert. Dat is wel echt win-win,’ zegt Coenraads in een persbericht.

Binnen het programma MDT werken de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk voor MDT. In het regeerakkoord is afgesproken dat er vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor MDT.  

Reacties