Langzaam verkeer krijgt van provincie vaker en langer groen licht

Foto: Pixabay / Sabine van Erp

De basisscholen gaan maandag weer open en dat betekent dat het op bepaalde plekken drukker wordt bij verkeerslichten. De provincie onderzoekt en monitort mogelijke risico’s en gaat waar nodig de lichten langer en vaker op groen zetten voor fietsers en voetgangers.

Aangezien (basis)scholen meestal binnen de bebouwde kom staan en de drukte daar waarschijnlijk nog meer toeneemt, biedt de provincie gemeenten de helpende hand bij het nemen van maatregelen op drukke kruispunten. Zelf zorgt ze dat de eigen stoplichten per keer langer groen blijven. Ook worden de verkeerslichten vaker en sneller groen voor langzaam verkeer. Op basis van verkeerscijfers, lokale kennis en meldingen van burgers over kruisingen die mogelijk tot problemen kunnen leiden worden risicokruispunten in kaart gebracht en daarna gemonitord met observatiecamera’s. Indien nodig kunnen dan aanvullende maatregelen worden genomen zoals afstandsstrepen op de weg.

De provincie gaat gemeenten steunen bij het nemen van soortgelijke maatregelen voor hun eigen verkeerslichten. Haarlem geeft advies over de instelling en kan helpen bij het instellen van de lichten op afstand. Dit doet de provincie op eigen kosten en zolang de verzoeken kunnen worden verwerkt. Hoorn heeft inmiddels al van het aanbod gebruikgemaakt.

Reacties