Veel waarschuwingen, achttien boetes en een gesloten bedrijf

Foto: Pixabay / Conger Design

De bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente hebben volgens de laatste cijfers inmiddels 144 waarschuwingen en achttien boetes uitgedeeld wegens het overtreden van de noodverordening. Ook is een bedrijfspand gesloten.

 

 

 

 

De BOA’s zijn actief en goed zichtbaar op straat, zo staat in het vierde weekbericht van het college over de effecten van het coronavirus in Zaanstad. Het team is versterkt met zes voormalige stagiairs van het ROC in Friesland en werkt samen met een aantal leerplichtambtenaren. Die laatsten en de jeugdboa’s doen gezamenlijk controles om jeugd op straat – naast het handhaven van de anderhalve – te bevragen over voortgang met thuisscholing en huiswerk. Er zijn beschermingsmiddelen  beschikbaar, maar die ‘blijven tevens een punt van aandacht’.

 

 

 

 

 

Naast de rondes op straat door Straattoezicht houdt Gebruikstoezicht dagelijks winkels, bouwmarkten en sportscholen in het oog om te kijken of ze zich aan de voorschriften houden. Het algemene beeld is dat winkeliers, eventueel na wat aanwijzingen, de maatregelen serieus nemen en goed oppakken. Er is wel geconstateerd dat een enkele horecaonderneming in strijd met de Drank- en Horecawet alcoholische dranken verkocht om mee te nemen. Daar wordt tegen opgetreden. Voor alle evenementen die na 1 juni op de agenda staan wordt de komende tijd gekeken naar de mogelijkheden.

Reacties