Gemeente hervat versturen belastingaanslagen en facturen

Foto: Gemeente Zaanstad

De gemeente heeft vandaag het versturen van belastingaanslagen, facturen en terugvorderingen hervat. Inwoners met geldproblemen zullen regelingen aangeboden krijgen en tot 1 juni blijven de aanslagen voor de precario- en reclamebelasting, de BIZ-heffing Stadshart Zaandam en de marktgelden nog in de la liggen.

Naar aanleiding van de coronamaatregelen was de versturing van alle belastingaanslagen stopgezet tot en met 6 april. Nu het kabinet de maatregelen heeft verlengd, heeft het college besloten om vandaag het versturen van een deel van de aanslagen weer op te starten. Volgens wethouder van Financiën Hans Krieger wil het college voorkomen dat inwoners in problemen raken wanneer ze later in het jaar in één keer een groot bedrag moeten betalen waar ze niet (meer) op gerekend hadden. ‘Door wél de aanslagen toe te sturen houden de Zaankanters zicht op hun betalingsverplichting en kunnen we maatwerk leveren aan inwoners en ondernemers met betalingsproblemen,’ zegt hij in een persbericht. In dat geval is betaling in termijnen of het verlenen van uitstel van betaling mogelijk.

Kwijtschelding

Inwoners en ondernemers die op of onder het bestaansminimum zitten, kunnen een beroep doen op de bestaande kwijtscheldingsregeling voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. De coronacrisis raakt ondernemers in de horeca, evenementen en non food detailhandel bijzonder hard. Daarom stuurt de gemeente tot 1 juni geen aanslagen voor de al genoemde gemeentelijke heffingen. Er is op dit moment geen sprake van kwijtschelding van deze belastingen: enkel het versturen van de aanslagen is verder naar achteren geschoven.

Schuldenaars even uit de wind

Verzoeken om aangifte en de belastingaanslagen voor de toeristenbelasting worden wel verstuurd, maar met automatisch uitstel van betaling tot 1 juni. Daarnaast geldt de toeristenbelasting alleen als er ook daadwerkelijk door toeristen overnacht wordt. Het uitstel tot 1 juni geldt ook voor alle bestaande vorderingen die de gemeente heeft openstaan. Dit zijn betalingen die inwoners en bedrijven nog verschuldigd zijn aan de gemeente en waarbij er een betalingsachterstand is. Dit betekent dat de gemeente voorlopig geen aanmaningen en dwangbevelen verstuurt en geen deurwaarder inschakelt.

Reacties