Duidelijkheid gevraagd over huidige status KPN-gebouw Zaandam

Foto: Google Maps

Wethouder Annette Baerveldt van Cultuur zal morgenavond vragen van de POV beantwoorden over de status van het voormalige KPN-pand aan het Krimp in Zaandam. Heeft woningcorporatie Ymere dat inmiddels te koop gezet en heeft Zaanstad interesse getoond?

Lang werd uitgegaan van een dependance van het Zaans Museum in het grote pand in het centrum van Zaandam, maar alle kwesties die daarbij rezen leidden uiteindelijk tot het opstappen van Baerveldts voorganger Sanna Munnikendam. Nu is er opeens helemaal geen sprake meer van een Museum Holland of van een kunsthal, maar nog wel van een museum ‘dat gaat over de Zaanse identiteit en dat de rijke historie van de Zaanstreek toont’. Dat zou voor de Zaankanters veel aantrekkelijer zijn en wellicht kans van slagen hebben. De haalbaarheid zou dit jaar onderwerp moeten zijn van onderzoek. En opnieuw komt daar het gebouw aan het Krimp in beeld.

Uitstel afstel?

Nu de gemeenteraad vanwege de coronacrisis niet langer in gezamenlijkheid vergadert maar het lokale politieke proces is gekrompen tot een wekelijks digitaal vragenuur benut POV-fractievoorzitter Harrie van der Laan deze gelegenheid morgen om te horen hoe de zaak er momenteel voorstaat. Uitstel van debatten en besluiten kan betekenen dat het KPN-gebouw straks helemaal niet meer beschikbaar blijkt te zijn voor een eventueel museum, omdat eigenaar Ymere er andere plannen mee heeft. Er was eerder sprake van een intentieovereenkomst tussen de gemeente en de corporatie om het pand aan te kopen, maar die verliep zonder dat er iets was ondernomen. Is dat nu opnieuw aan de orde, wil de Partij voor Ouderen en Veiligheid weten.

Wonen

Wat daarnaast nog speelt is dat een aantal gemeenteraadsfracties – waaronder de POV – voorstander is van een woonbestemming voor het pand, dat gezien zijn ligging in het centrum van de stad een ideale plek is voor ouderen en starters: dichtbij voorzieningen en met uitstekende OV-verbindingen.

Reacties