Vergunning achteraf voor negen appartementen in de Valkstraat

Foto: Google Street View

De eigenaar van de Valkstraat 69 heeft alsnog een vergunning gekregen voor het wijzigen van de brandcompartimentering en het splisen van een woning met bedrijfspand in negen appartementen. Die ingreep in de voormalige Bakkerij Excelsior is daarmee gelegaliseerd, hoewel er nu de vergunning is verleend nog bezwaar tegen kan worden aangetekend door belanghebbenden.

De gemeente heeft vorige week de afhandeling van aanvragen van vergunningen voor woningsplitsing en verkamering voor een jaar bevroren, om beleid te kunnen opstellen dat een einde maakt aan ongewenste ontwikkelingen op dit gebied. Met de groeiende weerstand in wijken als Westerwatering tegen het opdelen van woningen groeide kennelijk ook het besef van eigenaren dat ze illegale situaties moesten repareren en steeg het aantal aanvragen in rap tempo. Nu is de situatie dat alle aanvragen die vóór het besluit van 2 april zijn binnengekomen nog in behandeling worden genomen volgens de ‘oude’ situatie. Wordt een vergunning voor een al verbouwde woning geweigerd, dan wordt het handhavingstraject gestart of hervat en wordt overgegaan tot opleggen van een last onder dwangsom of bestuursdwang als de onregelmatigheden niet tot tevredenheid van de gemeente worden aangepakt.

Nieuwe situatie

Vergunningen die vanaf 2 april worden aangevraagd voor een plan dat niet past qua bestemmingsplan, Bouwbesluit of welstand worden geweigerd. Is dat aan de orde en de duurt de overtreding toch voort, dan wordt eveneens tot handhaving overgegaan. Past het plan wel in het bestemmingsplan, voldoet het aan het Bouwbesluit en komt er een positief advies van de welstandscommissie, dan wordt de aanvraag aangehouden totdat het nieuwe beleid effectief is. Is de verbouwing al achter de rug en zijn kamers en appartementen inmiddels verhuurd, dan is de bewoning illegaal. Omdat het nieuwe beleid nog ontwikkeld moet worden zal de eigenaar dan dus minimaal een jaar op uitsluitsel moeten wachten.

Bakkerij uit 1901

De voormalige bakkerij aan de Valkstraat van de Zaanse Coöperatieve Verbruiksvereniging Excelsior dateert uit 1901. De vereniging werd al aan het einde van de negentiende eeuw opgericht, maar de eerste bekende statuten dateren van 1926. Volgens Zaanwiki probeerde Excelsior niet alleen haar leden zo goedkoop mogelijk te bedienen, maar maakte de coöperatie zich ook sterk tegen de nachtarbeid van bakkers. Onder de leden bevonden zich namelijk veel werknemers van de broodfabriek van Verkade. In december 1965 ging Excelsior op in de Coöperatie Zaanstreek-Kennemerland en werd de bakkerij verkocht. 

Bezwaar maken

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit om de verbouwing tot negen appartementen te legaliseren kunnen tot 13 mei een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester & Wethouders. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, handtekening en motivering.

 

 

Reacties