Acht wooneenheden in pand Prima Bar in Zaandam

Foto: Google Street View

Het college heeft de vergunning verleend om de voormalige horecazaak Prima Bar aan de Rozengracht 102 te verbouwen tot acht woningen. Ook de begane grond moet een woonbestemming krijgen.

De Prima Bar opende de deuren in 1999 en moest eind 2016 sluiten nadat de  horeca-exploitatievergunning was ingetrokken. Dat gebeurde na meerdere overtredingen van de regel dat in een café altijd een in de vergunning vermelde leidinggevende aanwezig moet zijn. Het pand in het centrum van Zaandam stamt uit 1893 en heeft een totale oppervlakte van 160 vierkante meter. Belanghebbenden die het niet eens zijn met de verleende vergunning kunnen tot 8 mei een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester & Wethouders. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en motivering.

Reacties