Twee fracties willen vuurwerkshow, vijf gaan voor laser

Foto: Pixabay / Karl-Heinz Böhmer

Het CDA en Liberaal Zaanstad willen een onderzoek naar een gemeentebreed volksfeest in de vorm van een vuurwerkshow of een ander volwaardig alternatief voor het afstelen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling. Daarbij hebben ze iets anders in gedachten dan GroenLinks, de SP, de Partij voor de Dieren, Rosa en de fractie-Hotaman, die van alle vuurwerk af willen en voorstander zijn van meerdere lasershows door de hele gemeente.

Steunfractielid Nick Hendriks (CDA) en raadslid Simone van Otterloo (LZ) vindendat een groot volksfeest in een stad met 155.000 inwoners erbij hoort. ‘Ook in Zaanstad zien wij dat ons nationale feest steeds vaker een feest is van overlast en vernielingen met gewonden tot gevolg. Daarom dit initiatief om ervoor te zorgen dat iedere Zaankanters van een mooi en veilig feest kan genieten,’ schrijven ze in een agenda-initiatief. ‘Het CDA en Liberaal Zaanstad zijn voorstander van gewoontes die gehandhaafd blijven en blijven tradities koesteren,’ maar aan de andere kant zijn ze gekant tegen de vernielingen en de gewonden die inmiddels bij Oud en Nieuw lijken te horen. Nu 48 procent van de Nederlanders volgens een onderzoek van RTL aangeeft open te staan voor vuurwerkshows, zien ze daarin een prima tussenweg.

Snelle beslissing nodig

In steden die Zaanstad al voorgingen werden de vuurwerkshows op een centrale plek gehouden dichtbij het centrum, zodat ook de horeca profiteerde. ‘De kosten voor een vuurwerkshow zijn minimaal rond de 30.000 tot 40.000 euro en er is maar een beperkt aantal bedrijven dat deze shows mag organiseren. Daarom is het van belang dat wij als gemeente Zaanstad vroeg beslissen of wij een mooie vuurwerkshow in onze gemeente willen hebben,’ aldus de twee. ‘Wij zien tevens een mogelijkheid voor samenwerking met de vuurwerkverkopers en de horecaondernemers.’ Van het college en hun collega’s in de raad willen ze weten hoe die er tegenaan kijken. Vinden die ook dat een mooie vuurwerkshow een volwaardig alternatief zou kunnen zijn voor de inwoners en kan bijdragen aan saamhorigheid en integratie? Zo ja waarom wel of juist niet? En bij twijfel: zou een eerste show dat dan niet aan het licht kunnen brengen? De langgerekte vorm van Zaanstad is nog wel een dingetje, zo beseffen LZ en het CDA. Er zou daarom zowel in het noorden als in het zuiden naar geschikte locaties gekeken moeten worden.

Ander geluid

GroenLinks, de SP, de Partij voor de Dieren, Rosa en de fractie-Hotaman komen ook met een initiatief, maar met een andere insteek: een volledig vuurwerkverbod. De afgelopen jaarwisseling moest in de Zaanstreek de ambulance 107 keer uitrukken tegen 91 keer vorig jaar en de brandweer 78 keer tegen vorig jaar 51 keer. ‘Om nog maar niet te spreken van het aangedane dierenleed, de geweldige luchtverontreiniging en alle materiële schade. Ook het hinderen van hulpverleners neemt nog steeds toe ondanks de strengere wetgeving,’ zo schrijven zij. ‘Tevens is het bijzonder dat er op oudejaarsnacht kennelijk geen rekening gehouden wordt met schadelijke stikstofuitstoot. Bij elk ander evenement met deze gevolgen zou Nederland op zijn achterste benen staan.’

Niks traditie

De vijf maken gehakt van verwijzingen naar tradities: ‘Deze traditie gaat pas terug tot de jaren 50 van de vorige eeuw.’ Zij vonden een ander cijfer van het CDA en LZ: ‘In een peiling van Maurice de Hond is nu 62 procent van de Nederlanders voor een algeheel afsteekverbod voor consumentenvuurwerk.’ Er wordt vaak gezegd dat een verbod op consumentenvuurwerk niet te handhaven is, maar de politie vraagt er juist om: een algeheel verbod is makkelijker te handhaven dan onderscheid maken tussen legaal en illegaal vuurwerk. ‘Al het consumentenvuurwerk gewoon verbieden maakt het veel eenvoudiger voor de handhaving. En niet alleen in parken, zoals ook al per motie is aangenomen, maar in heel Zaanstad. Dan hoeft niemand te twijfelen of hij nu in een park staat of niet.’

Lasershows

‘Wij zouden heel graag in Zaanstad voor de volgende jaarwisseling een totaalverbod op alle consumentenvuurwerk verwezenlijkt zien. Ook zouden wij willen dat op zo kort mogelijke termijn de commerciële vuurwerkshows verboden worden, niet alleen bij de jaarwisseling maar ook op 5 mei en mogelijk andere tijdstippen in het jaar. En met verwijzing naar de aangenomen motie over vuurwerkvrije parken willen wij ook geen professionele vuurwerkshows in parken. Vaak wordt er bij een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk wel een centrale show georganiseerd. Zo’n show is ook schadelijk is voor de luchtkwaliteit. Bovendien hebben wij in Zaanstad meerdere kernen. Het is maar de vraag of mensen uit het noorden naar het centrum van Zaandam zullen komen. Wij zouden daarom liever een lasershow zien, bij voorkeur op een paar plekken in Zaanstad. Daarbij wijzen wij erop dat de hardware voor een lasershow een eenmalige investering is waarbij er dan beperktere aanvullende kosten zijn voor de vormgeving van een dergelijke show.’

Reacties