Veiligheidsregio wil in één klap van alle vuurwerk af

Alleen professionele vuurwerkshows zijn voor de veiligheidsregio nog acceptabel.
Foto: Needpix.com

Het bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland heeft Justitieminister Ferdinand Grapperhaus een brief gestuurd om nog eens extra te benadrukken dat de orjanisatie pleit voor een algeheel vuurwerkverbod.

‘Het is van belang de import, verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk volledig te verbieden, zoals ook de medici en een aantal gemeenten dat voorstaan. Dan is het volledig helder voor iedereen, is er geen grijs gebied en kan er adequaat handhavend worden opgetreden; immers elk vuurwerk is dan illegaal. Tegelijkertijd het voorstel om met alle betrokken partijen, Rijk, gemeenten, pyrotechnische branche, het MKB en de politie een koepelplan te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat in elke gemeente professionele vuurwerkshows worden georganiseerd,’ aldus de brief. De omvang van die shows moet worden afgestemd op de grootte en de aard van de gemeenten, ‘die dat op hun beurt zelf lokaal en per dorp of wijk samen met de betrokken inwoners en ondernemers regelen’.

Rigoreuze aanpak

Bij deze lokale uitwerking van de consequenties van een algeheel vuurwerkverbod is uiteraard een grote rol weggelegd voor de gemeenteraad, schrijft de veiligheidsregio die wirdt voorgezeten door burgemeester Jan Hamming ook. Het schrijven laat er geen misverstand over bestaan dat wordt ingezet op een volledig verbod waarbij geen ruimte meer wordt gelaten voor het zetten van alleen een eerste stap, te weten alleen een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

Reacties