Vooral veel kinderen tussen twee en zeven jaar in ‘loodhuizen’

Foto: Atlas Leefomgeving

Het college liet eerder na vragen van de SP over loden waterleidingen weten geen zicht te hebben op de eventuele aanwezigheid daarvan in particuliere woningen. Gezien de ervaringen elders in het land zouden dat er echter zo maar veel kunnen zijn, gezien de vele oudere huizen in de gemeente.

Tot ongeveer 1945 was het vrij standaard om bij de bouw van huizen loden drinkwaterleidingen te installeren, maar ook in tussen 1945 en 1960 gebouwde huizen kunnen nog loden leidingen voorkomen. In na 1960 opgeleverde huizen zitten ze niet meer. De drinkwaterbedrijven vervingen tussen 1995 en 2002 de meeste waterleidingen in de openbare ruimte. Voor de leidingen in hun huis zijn mensen echter zelf verantwoordelijk. Risicogroepen zijn ongeboren kinderen, baby’s die de fles krijgen en kinderen tot zeven jaar. Te veel lood in kan bij hen leiden tot een lager IQ. Volgens het RIVM lopen volwassenen een verhoogd risico op chronische nierziekte en een verhoogde (bovendruk) bloeddruk.

 

 

 

 

 

In de Atlas Leefomgeving staan vier digitale kaarten (kijk bij ‘Nieuwe kaarten’) waarop het bouwjaar van panden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (opent in een nieuw venster) gekoppeld is aan gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de leeftijdsopbouw per buurt en aan de buurt- en gemeentegrenzenkaarten. De kaarten gebaseerd op cijfers uit 2018 geven zo bijvoorbeeld een beeld van het aantal baby’s en jonge kinderen per vierkante kilometer in panden die zijn gebouwd voor 1960 en die mogelijk loden leidingen kunnen bevatten. Zo geven twee kaarten een beeld van het aantal jonge baby’s (nul tot vier maanden) en jonge kinderen (twee tot en met zes jaar) per vierkante kilometer in oudere woningen. Twee andere kaarten geven het beeld van het aantal kinderen per vierkante kolometer in oudere basisscholen en kinderdagverblijven. We maakten enkele screenshots  om de Zaanse situatie te laten zien.

 

 

 

 

Reacties