‘Geen loden waterleidingen in Zaanse corporatiehuizen’

Foto: Wikipedia / M.Minderhoud

Er zijn in Zaanstad geen corporatiewoningen meer met loden waterleidingen, al is niet uit te sluiten dat er ergens nog een verdwaald stukje lood te vinden is dat tijdens de vervanging gemist is. Volgens waterleidingbedrijf PWN zijn tussen 1990 en 2005 alle bekende loden buitenleidingen vervangen. Hoe de situatie in particuliere woningen is weet de gemeente niet.

Dat is het antwoord van het college op vragen van de SP. Bekend is dat er in ons land nog volop loden leidingen aanwezig zijn in particuliere huizen van vóór 1960, maar er is geen inventarisatie van. In 2001 gingen de brancheorganisaties van verhuurders een inspanningsverplichting aan om in 2005 alle loden leidingen uit de woningen van hun leden te hebben verwijderd. Daar is echter niet elke corporatie even voortvarend mee aan de gang gegaan: zo vervangt Ymere pas begin volgend jaar loden waterleidingen in honderden woningen in Amsterdam-Noord na daar de afgelopen maanden meer dan 6000 huizen te hebben onderzocht. Volgens de zes Zaanse corporaties is dat hier dus niet aan de orde. Drie van hen gaven bij navraag door de gemeente aan dat hun panden geen loden leidingen bevatten, bijvoorbeeld omdat ze na 1960 gebouwd zijn en de andere drie zijn er ‘nagenoeg zeker’ van, op die mogelijk over het hoofd geziene kleine stukjes na.

Eigen verantwoordelijkheid

In 1998 werd het aantal woningen met loden leidingen in Nederland geschat op 275.000, waarvan 233.000 in de particuliere sector. Sindsdien maakten 14.000 huishoudens gebruik van de door het Rijk ingestelde subsidieregeling voor sanering, die gesloten werd toen de pot leeg was. Hoeveel dat er in Zaanstad waren is bij de gemeente niet bekend. ‘Het is de eigen keuze en verantwoordelijkheid van woningeigenaren om loden leidingen te vervangen,’ aldus het college, dat wel de meerwaarde ziet van bewustwording op dit gebied. Vooral voor zwangere vrouwen en kinderen tot en met zes jaar houdt het drinken van water uit loden leidingen een gezondheidsrisico in. Zaanstad biedt samen met de GGD Zaanstreek – Waterland al informatie aan voor mensen die meer willen weten over de risico’s van loden waterleidingen:

  • Het onderwerp wordt behandeld op de website van de GGD Zaanstreek – Waterland;
  • Informatie over de risico’s staan in de flyer Let op Lood! van de GGD Zaanstreek – Waterland en de gemeente;
  • De gemeente brengt actief de risico’s van lood in het drinkwater onder de aandacht van inwoners via haar digitale kanalen;
  • Inwoners kunnen met vragen terecht bij de Afdeling Medische Milieukunde van de GGD Zaanstreek – Waterland.

Reacties