Plan voor veertien koopwoningen Breedweer Koog aan de Zaan

Foto: Gemeente Zaanstad

Het college wil een greep in het Transformatiefonds doen om de bouw van veertien woningen op de plek van Het Autohuis aan het Breedweer in Koog aan de Zaan mogelijk te maken. Het wil daarvoor maximaal 109.642 euro beschikbaar stellen. Het fonds is bedoeld om woningbouw op ongunstige locaties een zet in de rug te geven. De verwachte verkoopprijs van de tussenwoningen is rond 320.000 euro; de hoekwoningen zullen wat duurder zijn.

Het Breedweer is de afgelopen jaren geleidelijk veranderd van een bedrijventerrein naar een gemengd gebied met het accent op wonen. Eén van de laatste plekken met bedrijvigheid is Breedweer 42-44, eigendom van Mura Beheer B.V. en de vestigingsplek van het autobedrijf. Als dat naar een andere locatie verhuist, ontstaat ruimte voor woningbouw. Het Autohuis wil wel en heeft ook al een geschikte nieuwe locatie op het oog aan de Dr. H.G. Scholtenstraat in Zaandam. Op het vrijgekomen stuk grond kunnen dan de veertien eengezinswoningen met tuinen en bergingen worden gebouwd. Omdat met de opbrengsten van dit bouwplan de verplaatsingskosten van het bedrijf naar de nieuwe locatie niet volledig kunnen worden gedekt, wordt een beroep gedaan op het Transformatiefonds.

 

 

 

De gemeente is al sinds 2015 met Het Autohuis in gesprek over een mogelijke verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie en woningbouw. Uiteindelijk is het tot een plan gekomen dat qua schaal en uitstraling past in de omgeving, aldus het college. ‘Dit plan bevat echter te weinig woningen om voldoende opbrengsten te genereren om de verplaatsing van Het Autohuis naar de nieuwe locatie volledig te kunnen bekostigen. Meer woningen (en daarmee meer opbrengsten) op deze locatie is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet acceptabel, omdat dit qua volume niet past binnen de omgeving.’ Om voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking te komen moet er sprake zijn van minimaal twaalf woningen in binnenstedelijk gebied, wat hier het geval is. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 1700 vierkante meter. De geplande huizen krijgen twee woonlagen en een terugliggende derde laag met een dakterras en een plat dak. Er is ook ruimte voor veertien parkeerplaatsen op eigen terrein; bezoekers moeten parkeren op het Breedweer.

 

 

 

 

Momenteel trekt het autobedrijf de nodige verkeersbewegingen aan met overlast voor de omgeving. Doordat dit bedrijf vertrekt van het Breedweer en plaatsmaakt voor woningen gaan de leefbaarheid en veiligheid van de omgeving omhoog en wordt de aantrekkingskracht van dit stukje Zaanstad verhoogd, betoogt het college in een voorstel aan de gemeenteraad. ‘Daarnaast is er grote behoefte aan eengezinswoningen van ruim 100 vierkante meter in Zaanstad.’ Met Mura Beheer is afgesproken dat zij, indien mogelijk, de woningen met voorrang aan Zaankanters zullen verkopen. Qua duurzaamheid wordt een verouderd bedrijfspand gesloopt en worden er woningen gebouwd die moeten voldoen aan de huidige duurzaamheidseisen, wat ook al een pré is.

 

 

 

 

Op 25 september 2019 is de Investeringsboard die betalingen uit het Transformatiefonds beoordeelt akkoord gegaan met een uitkering aan Mura Beheer van maximaal 109.642 euro om de beoogde woningbouw mogelijk te maken. De omgeving is in november door het Autohuis geïnformeerd over de plannen, die volgens het college positief ontvangen zijn.  Nu moet de gemeenteraad nog haar goedkeuring aan het project geven.

Reacties