De Lorzie en de Kolk volgend jaar gered met extra subsidie

Buurthuis de Kolk aan de Klampersstraat in Zaandam.
Foto:

De buurthuizen de Lorzie in Wormerveer en de Kolk in de Zaandamse Rosmolenwijk krijgen volgend jaar extra subsidie om de begroting rond te krijgen. Verschillende buurthuizen bestaan dit jaar vijf jaar of langer. Volgens de subsidieregeling voor buurthuizen kunnen zij in 2020 niet langer aanspraak kunnen maken op 25 procent exploitatieondersteuning, maar slechts op vijftien procent. Dat dreigde de voorzieningen fataal te worden.

Het college heeft nu laten weten ‘grote waardering voor de maatschappelijke bijdrage van deze buurthuizen’ te hebben en voor de vele vrijwilligers die dat mogelijk maken. En gaat de Kolk en de Lorzie daarom financieel een steuntje in de rug geven. Volgend jaar wordt de subsidieregeling geactualiseerd en dan wordt dus een besluit genomen over subsidiëringsmogelijkheden vanaf 2021. De overige buurthuizen lijken het op eigen kracht te gaan redden in 2020. Volgens wethouder Rita Noordzij van Actief Burgerschap en Buurthuizen is het draaiende houden van de buurthuizen in de huidige vorm ‘een enorme klus’. Veel inwoners maken er wekelijks of zelfs dagelijks gebruik van en ‘dat betekent dat wij als college zorgvuldig moeten kijken naar de ontwikkelingen en de behoeften en hoe wij hier als gemeente in moeten en kunnen ondersteunen’.

De Pelikaan elders verder?

Mede op basis van een motie van de gemeenteraad uit 2018 is onderzocht hoe de maatschappelijke en culturele voorzieningen in Zaandam Noord versterkt kunnen worden. Dit onderzoek brengt mogelijkheden in beeld voor de voortzetting van buurthuis de Pelikaan op een nieuwe locatie. Binnenkort wordt meer bekend over de resultaten van dit onderzoek. Het college heeft ook besloten de pilot met wijkcentrum de Zuidhoek in de Wilgenstraat voort te zetten. Naar verwachting komt er de komende anderhalf jaar beter zicht op de behoefte en de noodzaak van een blijvend buurtcentrum in Zaandam Zuid. De Zuidhoek is sinds ruim een jaar in gebruik als buurtcentrum en het Sociaal Wijkteam neemt daar in het nieuwe jaar ook zijn intrek. Gezien de vraag aan activiteiten in de omgeving van dit buurthuis wordt de pilot verlengd tot medio 2021.

Minder vrijwilligers

Niet alleen de Kolk en de Lorzie hebben te maken met een teruglopende beschikbaarheid van mensen. Zo moet buurtcentrum de Palmboom in Krommenie door een tekort aan vrijwillige bestuurders de deuren sluiten. Tegelijkertijd is er steeds meer behoefte aan plekken om iets te organiseren en elkaar te ontmoeten. Die ontstaan op diverse locaties – naast de buurthuizen – in een kleinere vorm en anders georganiseerd. Voorbeelden zijn het buurtbureau in de Hofwijk en het Zonnehuis in Wormerveer. Vanwege deze ontwikkelingen laat het college een bestuursopdracht uitwerken om beter zicht te krijgen op de behoefte van inwoners om elkaar te ontmoeten in de stad en wat de rol van de gemeente hierin is.

 

Reacties