Tien tijdelijke woningen voor jongeren in één dag geplaatst

Still uit de video van Parteon.
Foto: Twitter / Parteon

Woningcorporatie Parteon heeft vandaag tien circulaire woningen voor jongeren bij wijkzorgcentrum Pennemes in de Zaandamse Rosmolenwijk in één dag geplaatst. De jongeren krijgen steun vanuit Pennemes. In ruil zetten ze zich in voor de buurt. Een win-winsituatie!’ meldt Parteon op Twitter. Eerder was er sprake van dat de helft van de tijdelijks units gereserveerd zou worden voor jongeren met een zorgbehoefte.

De woonunits van elk drie bij zes meter op de hoek H. Gerhardstraat / Joachim Kleinsorgstraat blijven in principe tien jaar staan. Naast de corporatie zijn het Straathoekwerk, Leviaan, het Leger des Heils, het Sociale Wijkteam en het Jeugdteam bij het project betrokken. Een hoofdbewoner wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het ‘wijkje’ en hij of zij wordt ook het aanspreekpunt voor de andere huurders en voor buurtgenoten. De hoofdbewoner krijgt hiervoor korting op de huur. Pennemes gaat de coaching en begeleiding van deze centrale figuur verzorgen. Half januari volgt de officiële opening.

Reacties