Tien jaar lang tien woonunits voor jongeren tegenover wijkzorgcentrum Pennemes

De bouwlocatie op de hoek op de hoek H. Gerhardstraat/Joachim Kleinsorgstraat.
De bouwlocatie op de hoek op de hoek H. Gerhardstraat/Joachim Kleinsorgstraat.
Foto: Google Maps

Parteon gaat bij wijkzorgcentrum Pennemes in de Zaandamse Rosmolenwijk tien woonunits neerzetten voor jongeren, waarvan er vijf gereserveerd worden voor huurders tussen de achttien en 27 jaar met een hulpvraag, die geen andere woonruimte kunnen vinden en die thuis niet meer welkom zijn.

De woonvoorziening moet voorkomen dat deze laatste jongeren verder ‘afglijden’ en op termijn een beroep moeten doen op duurdere voorzieningen. In Zaanstad zijn dat er zo’n 30 tot 40.  Ze hebben dagelijks te maken met problemen door het gebruik van drank en/of softdrugs, het ontbreken van een afgeronde opleiding, werkloosheid en geldgebrek, regelmatig in combinatie met een gespannen situatie thuis. Die achtergrond maakt dat ze veelal te licht worden bevonden voor Transit en te zwaar voor Kamers met Kansen.

Tien jaar

De woonunits van elk drie bij zes meter op de hoek H. Gerhardstraat/Joachim Kleinsorgstraat blijven in principe tien jaar staan. De vijf bewoners met een ‘rugzakje’ zullen worden begeleid vanuit Pennemes: daar wil en kan men een rol spelen in de dagbesteding of in de doorstroming naar een opleiding. Woningcorporatie Parteon wil de wooneenheden voor een betaalbare prijs gaan verhuren en heeft toegezegd een of meerdere werkervaringsplaatsen te zullen aanbieden in het kader van social return.

Hoofdbewoner spin in het web

Daarnaast zijn het Straathoekwerk, Leviaan, het Leger des Heils, het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam bij het project betrokken. Een hoofdbewoner wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het ‘wijkje’ en hij of zij wordt ook het aanspreekpunt voor de andere huurders en voor buurtgenoten. De hoofdbewoner krijgt hiervoor korting op de huur. Pennemes gaat de coaching en begeleiding van deze centrale figuur verzorgen.

Verschillende contracten

Voor jongeren zonder hulpvraag wordt een huurcontract voor vijf jaar afgesloten. De verwachting is dat zij na een tijd vanzelf zullen uitstromen. Voor jongeren met een ondersteuningsvraag zal in beginsel een huurcontract voor twee jaar worden afgesloten. Die is gekoppeld aan een zorgovereenkomst. De doelstelling is om ook deze groep op termijn te laten doorstromen naar een normale huurwoning.

Buurt akkoord na extraatjes

Volgens het college heeft de buurt zich na aanvankelijke scepsis in grote meerderheid achter de plannen geschaard. Daaraan hebben ook een aantal aanvullende maatregelen fors bijgedragen: zo pakt Rochdale het opknappen van de kinderspeelplaats op, gaan de Jeugd-BOA’s extra toezicht houden op de hangjongeren en de dealers en wordt Handhaving ingezet om parkeren op de trottoirs tegen te gaan.

 

 

Cookieinstellingen