Amnesty Schrijfmarathon ditmaal in het teken van jongeren

Foto: Twitter / Valerie De Marie

Honderdduizenden mensen wereldwijd schrijven elk jaar rond de Internationale Dag van de Mensenrechten brieven voor mensen die onrecht is aangedaan, die gevangen zitten, gemarteld zijn of worden bedreigd. In Zaanstad kan dat op dinsdag 10 december in het stadhuis. Ook het college van B & W doet mee aan de Amnesty Schrijfmarathon.

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de Schrijfmarathon kan die dinsdag tussen 09:00 en 17:00 uur terecht in de publiekshal van het stadhuis. Daar kunnen deelnemers aan de hand van voorbeeldteksten een brief of een solidariteitskaart schrijven. De schrijvers vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze geven zo hoop aan gevangen mensenrechtenverdedigers. En ze vragen om berechting van de daders van mensenrechtenschendingen.

Jongeren

Dit jaar heeft Amnesty ervoor gekozen om brieven te schrijven voor jongeren. Overal ter wereld belanden jonge mensen in de gevangenis omdat ze opkomen voor de rechten van anderen. Of ze worden mishandeld of gediscrimineerd om wie ze zijn. Met de brieven geven de schrijvers deze jongeren een stem. Wereldwijd worden straks honderdduizenden brieven uitgeprint. Die stapels komen terecht bij de machthebbers. Met postzakken tegelijk.

Reacties