Kleine bossen belangrijker dan tot nu toe werd gedacht

Foto: Max Pixel

Kleine bossen, zelfs als ze kleiner zijn dan een voetbalveld, zijn belangrijker dan gedacht. Volgens onderzoekers van de universiteit van Gent halen ze relatief meer broeikasgassen uit de atmosfeer dan grotere bossen en bieden ze beter voedsel voor wilde dieren, zoals bessen of jonge boompjes. Onderzocht werden vlekken bos op het platteland, maar de uitkomsten lijken ook goed nieuws voor stedelijk Zaanstad, dat inmiddels vier Tiny Forests telt.

De wetenschappers weerspreken het heersende beeld dat grotere bossen zorgen voor meer biodiversiteit en beter zijn voor het ecosysteem. In verhouding tot grote bossen bevatten kleine bosjes inderdaad minder soorten planten en dieren, maar ze leveren wel proportioneel meer ecosysteemdiensten per oppervlakte,’ aldus professor Pieter De Frenne. Daarmee wordt gedoeld op zaken als bescherming tegen overstromingen, bestuiving van gewassen door wilde insecten, natuurlijke waterzuivering, klimaatregulering en recreatie in de natuur. De resultaten tonen aan dat het belang van kleine bossen voor de maatschappij niet mag worden onderschat, aldus de onderzoekers die bossen in heel Europa onder de loep namen. Beleidsmakers moeten volgens hen veel meer energie steken in het behoud van kleine bospercelen. Eerder toonde onderzoek van de Belgische universiteit al aan dat bossen met een grote soortenrijkdom beter zijn voor de flora en fauna dan (productie)bossen die uit slechts één boomsoort bestaan.

Reacties

0