Vergunning voor negentien huizen tussen Zaan en Kalverringdijk

De linkerhelft van deze twee-onder-een-kapper staat nog te koop.
Foto: Zaanse Oever

Het college heeft de vergunning verleend voor de bouw van negentien woningen aan de Kalverringdijk in Zaandam en de aanleg van drie uitritten om het nieuwe wijkje ten noorden van de Zaanse Schans te ontsluiten. Op één na zijn alle huizen – vanaf 530.00 euro – al verkocht.

Project Zaanse Oever is ontwikkeld door KondorWessels Projecten op een terrein van ongeveer 10.000 vierkante meter. Dat grenst aan de oostzijde aan de Kalverringdijk, aan de zuidkant aan jachtbouwer Claasen Shipyard en aan de westkant aan de Zaan. Aan de noordzijde loopt een sloot parallel aan de straat Engewormer. De huizen worden gescheiden van Claasen door de bedrijfshal en een hoog scherm. De dichtstbijzijnde woningen worden op zo’n tien meter afstand van deze hal gebouwd. De nog te koop staande woning is de linkerhelft van een pand dat is afgeleid van de schuur van molen De Jonge Prins die tot 2001 op deze plek stond. Er moet 895.000 euro voor op tafel worden gelegd. 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de verleende vergunning kunnen tot 24 december een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester & Wethouders. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, naam, adres, handtekening en motivering van de bezwaren.

 

Reacties