Attractietaks op de Schans toch weer ter discussie: uitstel gevraagd

Foto: Twitter / Lee Vaughan

Met uitzondering van de Partij voor Ouderen en Veiligheid, Democratisch Zaanstad de PVV en Liberaal Zaanstad wil de hele gemeenteraad dat de invoering van een vermakelijkhedenretributie op de Zaanse Schans drie maanden wordt uitgesteld, tot 1 april volgend jaar. Elf partijen hebben een amendement van die strekking op de begroting ondertekend.

Omdat de gesprekken over de toekomst van de Schans ‘moeizaam’ verlopen en er nog steeds geen overeenstemming is over de visie, de toekomstige ontwikkelingen en de benodigde investeringen vinden zij het te vroeg om de heffing al op 1 januari te laten ingaan. Het college heeft op de begroting en inkomstenpost van acht ton uit de nieuwe heffing opgenomen, maar die stuit op grote weerstand bij de musea, molenvereniging en ondernemers – fietsverhuur en rondvaarten vanaf de toeristische trekpleister – die hem moeten gaan innen en afdragen.

Rust herstellen

Het advies van bemiddelaar Johan Remkes die de rust op de Schans moest herstellen was ‘maak een einde aan de discussie over het ‘verdienmodel’ en werk aan duurzame exploitatiescenario’s voor het gebied’. De vermakelijkhedenretributie die door het college is voorgesteld draagt daar niet aan bij, omdat hij als oneerlijk wordt ervaren door de belanghebbenden die het kwartje per verkocht kaartje in rekening moeten brengen. De elf fracties willen de betrokken partijen op de Schans nog één laatste kans geven om zelf met een voorstel te komen dat de gemeente geld oplevert om de nodige investeringen in de wijk te bekostigen. De PVV heeft een amendement ingediend om te voorkomen dat ook betalende leden van een cultuurhistorische vereniging of stichting die is gelieerd aan de Zaanse Schans de heffing moeten gaan afdragen. Zij komen vaak in de molens en musea over de vloer en zouden daarmee onevenredig zwaar in de portemonnee getroffen worden. 

Stok achter de deur

Als ‘de Schans’ in erin slaagt om met een door alle partijen gedragen goed alternatief voor de attractietaks te komen dan kan op 30 maart de Vermakelijkhedenretributieverordening door de raad worden ingetrokken en zo niet dan kan die alsnog in werking treden. ‘Komt er geen door een ruime meerderheid gedragen voorstel dan zal de gemeente onderzoeken hoe ook de horeca en ondernemers bij kunnen dragen aan de benodigde investeringen,’aldus de onderbouwing van het amendement. Daarnaast wordt het college gevraagd om zo snel mogelijk samen met de Stichting Zaanse Schans met een voorstel te komen voor het toekomstige bestuur van de Schans en voor een duurzaam exploitatiescenario. Dat moet gebaseerd zijn op vier pijlers, te weten stabiliteit, kwaliteit, aantrekkelijkheid en authenticiteit. Om enige kans van slagen te hebben moet een onafhankelijke partij dat proces begeleiden. 

Reacties