Verzet tegen verviervoudiging prijs parkeerkaart gehandicapten

Foto: Pixabay / Paulbr75

De Partij voor Ouderen en Veiligheid verzet zich tegen een prijsverhoging van de gehandicaptenparkeerkaart met meer dan 400 procent, omdat dit een kwetsbare groep burgers gaat raken. Volgens de begroting die deze maand behandeld wordt gaat het tarief volgend jaar van 30,70 naar 124,10 euro.

De POV heeft een amendement opgesteld om dit te voorkomen. Het overgrote deel van de aanvragers van een gehandicaptenparkeerkaart moet rondkomen van een (ouderdoms)uitkering, aldus de partij, en mensen met een lichamelijke beperking lopen toch al vaak tegen zeer hoge extra kosten aan. De prijsverhoging zal dan ook voor velen niet io te brengen zijn. ‘De redenering van het college dat het hebben van een handicap geenszins hoeft te betekenen dat iemand armlastig is, is niet chique en in veel gevallen ook onjuist,’ aldus indiener Jaap Keijser. Het college wil dat de parkeerkaart voor invaliden kostendekkend wordt, terwijl eerder was besloten dat dit in dit geval niet hoefde.

Reacties