Eenrichtingsverkeer Govert Flinckstraat zonder ‘uitnodiging’ sluipverkeer

Foto: Google Street View

De Govert Flinckstraat werd in 1982 tussen de Jan Steenstraat en de Van der Helststraat gesloten verklaard voor alle motorvoertuigen vanwege sluipverkeer tussen de Vincent van Goghweg en de Westzijde, maar daar komt verandering in. Er komt eenrichtingsverkeer met een uitzondering voor (brom)fietsen.

De geslotenverklaring heeft al die jaren formeel ook gegolden voor bewoners met een gemotoriseerd voertuig en dat wordt nu als ongewenst beschouwd. Tussen de Vermeerstraat en de Jan Steenstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in noordelijke richting; tussen de Vermeerstraat en de Van der Helststraat richting het zuiden. Belanghebbenden kunnen tot 3 december een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, telefoonnummer, handtekening en de motivering van de bezwaren.

Reacties

0