‘Meer in plaats van minder aandacht voor mantelzorger’

Foto: Flickr / Jonathan Kos-Read

De Zaanse gemeenteraad maakt zich met enige regelmaat zorgen over de ondersteuning van Zaanse mantelzorgers en komt ook tijdens de begrotingsbehandeling met een aantal moties om de druk van de ketel te halen. In 78 gemeenten is het totaal de andere kant opgegaan: zij hebben inmiddels de ‘mantelzorgwaardering’ afgeschaft, een symbolische jaarlijkse ondersteuning die tot 2015 als ‘compliment’ van 250 euro werd uitbetaald door het Rijk.

Bijna vijf jaar geleden ging de langdurige zorg voor ouderen en hulpbehoevenden over naar de gemeenten, en daar zijn mantelzorgers dus niet altijd beter van geworden. In Enschede bijvoorbeeld is de blijk van erkentelijkheid geschrapt omdat het volgens een woordvoerder ‘zo’n administratief gedoe’ was en omdat ‘de baten niet opwogen tegen de lasten’. In Zaanstad kunnen mantelzorgers een persoonsgebonden betaalpas ter waarde van 140 euro per jaar aanvragen als teken van waardering voor hun vrijwillige inzet. Het tegoed kan bij ruim 170 winkels, voorzieningen en organisaties in Zaanstad worden besteed. Ook hier is de toekomst echter ongewis.

Het CDA, GroenLinks en de Fractie-Hotaman komen deze maand met een motie waarin ze constateren dat de gemeente van plan is om op de mantelzorg te bezuinigen, maar dat daaraan nog geen concrete invulling gegeven is. De indieners vragen het college daarom om de huidige knelpunten in het beleid te onderzoeken en te inventariseren, om daarmee de raad de mogelijkheid te geven om oplossingen aan te dragen. Een kwart van de zestien- tot 69-jarigen in ons land combineert een baan van twaalf uur per week of meer met het geven van mantelzorg – dat zijn bijna twee miljoen mensen. Intensieve mantelzorgers met een baan hebben een relatief lage kwaliteit van leven. Ze dan ook nog eens schofferen door te beknibbelen op een klein financieel steuntje in de rug is voor de drie fracties geen optie. Mantelzorgers zien om naar een medemens en leveren daarmee een grote bijdrage aan de maatschappij, die op een passende manier gewaardeerd en ondersteund moet worden, aldus GroenLinks, het CDA en Elif Hotaman. Zij willen dat het college onderzoekt welke waarderingsmogelijkheden er nog meer zijn dan alleen de mantelzorgpas en een mantelzorgcompliment.

Jongeren

Het CDA en Hotaman vragen het college daarnaast om meer aandacht voor de groep jonge mantelzorgers die volgens hen onvoldoende in beeld is bij de Sociale Wijkteams. Twaalf procent van de mantelzorgers is jonger dan 23 jaar en zich er soms niet eens van bewust mantelzorg te leveren. Deze jongeren lopen meer kans hebben om gepest of schoolverlater te worden en sociale problemen te ontwikkelen. Om dat voor te zijn vragen de twee fracties om te sturen op meer voorlichting voor en bewustwording van sociale wijkteams, jeugdzorginstellingen en scholen door bijvoorbeeld trainingen en online cursussen. Er zou een actieve onlinecampagne tgestart moeten worden om jongeren mantelzorgers te bereiken en onderzocht moet worden of er een mogelijkheid is om respijtzorg voor jongere mantelzorgers te ontwikkelen.

Reacties