Aardgas verdwijnt uit onze huizen, maar wat zijn de alternatieven?

Straks definitief verdwenen: de jaknikker.
Straks definitief verdwenen: de jaknikker.
Foto: Pixabay

De verplichte aardgasaansluiting voor nieuwbouwwoningen vervalt volgend jaar. Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft hiervoor onlangs een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat is goed nieuws voor Zaanstad en de nieuwe wijk Kreekrijk, waar die aansluitingen al overbodig geacht werden. Maar wat zijn de alternatieven in al bestaand huis?

Stoppen met aardgas betekent woningen op duurzamere manieren verwarmen. Een van de oplossingen is biogas. Het is nu echter nog niet mogelijk om voor biogas te kiezen, terwijl energieleveranciers wel ‘groen’ gas aanbieden. De termen biogas, groen gas en vergroend gas zorgen bij menigeen voor de nodige verwarring.

Biogas

Biogas wordt gemaakt door mest, slib, gft en ander organisch afval in een vat te vergisten. Tijdens dit vergistingsproces komt methaan vrij, ook wel biogas genoemd. Biogas heeft een andere samenstelling en kwaliteit dan aardgas. Het kan daarom niet zomaar worden toegevoegd aan het gasnet.

Voor biogas in huis kan worden gebruikt moet het worden opgewaardeerd tot groen gas, en het dezelfde samenstelling krijgt als aardgas. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de typische gaslucht, zoals we die ook bij aardgas kennen, aan het groene gas toegevoegd. Zonder die geur zou een gaslek niet te ruiken zijn.

Biogas via het bestaande gasnet kan worden gebruikt voor voor verwarming, voor warm water en om te koken. Omdat de herkomst van biogas duurzaam is, komt er bij de verbranding geen extra CO2 (koolstofdioxide) in de lucht en dat komt het klimaat ten goede.

Groen gas

Op een aantal plekken in Nederland wordt groen gas al toegevoegd aan het aardgasnet. Het is voor consumenten alleen niet mogelijk om nu al over te stappen op biologisch gas, hoewel er op kleine schaal al wel projecten zijn. Dat zit zo.

Gas mag ook ‘groen’ worden genoemd als het gecompenseerd gas is, ofwel vergroend gas. Met vergroend gas compenseren consumenten de uitstoot van CO2¬† door bij te dragen aan het opzetten van klimaatvriendelijke projecten in het buitenland. Zo worden er door verschillende organisaties bomen aangeplant, schone kooktoestellen geleverd en biogasinstallaties gebouwd.

Als u nu kiest voor groen gas krijgt u dus geen biogas in huis, maar zorgt u ervoor dat er ergens anders op de wereld minder¬†CO2 wordt uitgestoten. En verwarmt en kookt u nog steeds op aardgas. Door te kiezen voor groen gas neemt het percentage schoon gas echter toe in het bestaande aardgasnet. Hierdoor zal de vraag stijgen en zullen de investeringen in de productie van groene energie toenemen. Een gemiddeld gezin in Nederland verbruikt zo’n 1600 kubieke meter gas per jaar.

Niet alleen gas

Voor een nieuwe wijk als Kreekrijk is de aanleg van gasleidingen echter niet vanzelfsprekend, maar kan ook naar andere vormen van energie worden gekeken. Daar ligt immers nog geen infrastructuur en zijn kapitaalvernietiging of kostbare investeringen voor huiseigenaren of corporaties niet aan de orde. Daar komt bij dat er in Nederland nooit voldoende biogas zal worden geproduceerd om het aardgas een op een te vervangen.

Daarom zijn ook andere opties nodig, zoals elektrische verwarming, collectieve verwarming (onder andere warmte-koudeopslag of koude- en warmteopslag en restwarmte) en vaste biomassa.

Uitdaging

Er is nog veel werk aan de winkel voor het ontwikkelen van een alternatieve energie-infrastructuur, wil de overheid de doelstelling dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn halen. Dat wordt ook voor de gemeente Zaanstad nog een hele uitdaging.

Reacties

Cookieinstellingen